שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההפסק טהרה – אפשרי גם לאחר השקיעה?
Avatarליאור נשאל לפני 3 חודשים

מה דין הפסק טהרה 10 דקות אחרי שקיעה?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

לליאור שלום
בדין זה נחלקו גדולי האחרונים.
פוסקים האשכנזים כמעט כולם נוקטים שאין לעשות הפסק טהרה אפילו רגע אחד לאחר השקיעה, ואף בדיעבד לא מועיל.
עם כל זה דעת הגר"מ פיינשטיין שבדיעבד עד 9 דקות אחר השקיעה עדיין זה מועיל.
וכן דעת הגרע"י להקל בדיעבד [טהרת הבית עמ' רסה] תוך 13.5 דקות לשקיעה מטעם ספק ספיקא, ספק שמא לא ראתה מקודם בין השמשות, ואת"ל שראתה איזה טיפה ואבדה, שמא בין השמשות יום הוא. וכן יש לצרף סברת ר"ת בענין ביה"ש, וכן לצרף דביה"ש דר' יוסי אחר דר' יהודה והוא כהרף עין.
ובאחרונים האריכו מאד למעניתם בדיון בהלכה זו, ולכן ראוי לכל מסתפק לשאול למורה הוראה כיצד לנהוג.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

0 + 12 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב