.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההפסק טהרה – אפשרי גם לאחר השקיעה?
ליאור נשאל לפני 5 שנים

מה דין הפסק טהרה 10 דקות אחרי שקיעה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לליאור שלום
בדין זה נחלקו גדולי האחרונים.
פוסקים האשכנזים כמעט כולם נוקטים שאין לעשות הפסק טהרה אפילו רגע אחד לאחר השקיעה, ואף בדיעבד לא מועיל.
עם כל זה דעת הגר"מ פיינשטיין שבדיעבד עד 9 דקות אחר השקיעה עדיין זה מועיל.
וכן דעת הגרע"י להקל בדיעבד [טהרת הבית עמ' רסה] תוך 13.5 דקות לשקיעה מטעם ספק ספיקא, ספק שמא לא ראתה מקודם בין השמשות, ואת"ל שראתה איזה טיפה ואבדה, שמא בין השמשות יום הוא. וכן יש לצרף סברת ר"ת בענין ביה"ש, וכן לצרף דביה"ש דר' יוסי אחר דר' יהודה והוא כהרף עין.
ובאחרונים האריכו מאד למעניתם בדיון בהלכה זו, ולכן ראוי לכל מסתפק לשאול למורה הוראה כיצד לנהוג.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות