Avatarטל נשאל לפני 5 חודשים

שלום לכבוד הרב,

רציתי בבקשה כיצד אפשר להגדיר את הקהילה הנאולוגית בהונגריה? האם הם סוג של רפורמים או קונסרבטיבים?

תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 5 חודשים

לטל שלום
הנאולוגיים היא קבוצה שהוקמה בהונגריה בשנת 1870 כשמטרתם היה להפוך את עצמם לחלק בלתי נפרד מחיי החברה והכלכלה של הגוים בעיר בה התגוררו. הם דגלו בכך שאין לכפות את קיום המצוות, ובידלו עצמם מחיי הדת האורתודוכסיים [קרי היהדות האוטנטית ללא שינויים]. בשלבים מאוחרים יותר אף הקימו לעצמם "חברה קדישא", מוסדות דת וקהילה וכו'.
האורתודוכסים התייחסו לנאולוגיה כדת חדשה ובדימוי לרפורמה. אולם התנועה הנאולוגית ראתה את עצמה כתנועה השונה מן התנועה הרפורמית בכך שהיא פועלת על פי ההלכה לפי תנאי המקום והזמן. הנאולוגים טענו שיש צורך להתאים את החיים היהודיים ולא את הדת, לתנאי המקום והזמן (לעומת הרפורמים).
למעשה, הם שללו שינוי בהלכה הבסיסית בדיני אישות, איסור והיתר, לוח השנה ושבת וחגים. גם אז וגם היום, רב נאולוגי לא יערוך חופה וקידושין לזוג מעורב.
אולם המציאות הוכיחה שלא יישנה איזה שינוי תעשה ביהדות – תקרא לזה רפורמי, קונסרבטיבי, ניאולוגי או שאר ירקות – בסופו של דבר לכל הכתות הללו אין דור המשך, וכפי שבהסטוריה – אין המשך לצדוקים והבייתוסים והאיסיים והקראים והמתייונים וכו' כך גם לאלה אין דור המשך. רק "אתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום"!

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

10 + 6 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב