השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותהקלטה בשבת ועובדין דחול
עידן נשאל לפני 6 שנים

שלום לרב בועז!
מתענגים על שיעורי התורה של הרב. כרגע אני בהלכות שבת…
רציתי לדעת מדוע אסור להפעיל הקלטה לפני שבת. לא הבנתי את ההסבר שהרב הביא בנוגע להולדת קול ברשמקול. הרי זה נעשה מאליו או לכל הפחות גרמא.
ובכל מקרה המכשיר מקליט קולות אחרים כך שלא מובן לי מה האיסור.
 
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום

הבעיה היא שנוצר רישום דיגיטאלי על גבי הכרטיס, או רישום מגנטי על גבי סרט הקלטה.

בילקו"י [או"ח יד שבת ד' עמ' רצא] מביא עוד סברות – משום הבערה, או הולדת ניצוצות האסורה מדרבנן או מוליד קול בסרטי הרשמקול, מעין מה שאסר חז"ל הולדת ריח בשבת.

ומה שהמכשיר בכל מקרה מקליט – זה אינו שייך אלי, אני מוזהר לא לבצע פעולה ולא המכשיר.

בנוגע לגרמא – רבים מגדולי פוסקי דורנו נוקטים שכל פעולה שבהכרח תיצור פעולה אחרת ועל מנת כן נוצרה – אינה גרמא. דוגמא קיצונית – כפי שלא נאמר שהלוחץ על ההדק של האקדח –  רצח ב"גרמא".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128