שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות על השיעורים של הרבהרמב"ן הגזרה אמת והחריצות שקר – מדוע יוסף היה צריך לחזור?
Avatarחנניה מזרחי נשאל לפני 3 שנים

הרב הזכיר בדרשתו לפרשת וישב את דברי הרמב"ן : הגזרה אמת והחריצות שקר .
מדוע יוסף היה צריך לחזור? כלומר אם כוונו מלמעלה את יוסף למצריים מדוע היו שלושת הסימנים שיצטרך לחזור (האחים לא בשכם, המלאך אומר לו נסעו מזה, ופרשת עגלה ערופה) יש כאן סתירה?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

היא הנותנת. התורה כאן לימדה אותנו שהגזירה אמת והחריצות שקר, שהגם שעל פי ההגיון – ואדם צריך לנהוג כפי ההגיון וכפי שנהגו חכמי ישראל במצבים דומים – היה על יוסף לחזור, משמים דאגו לו למלאך שיוליכהו אל אחיו.
ודאי לא יעלה על הדעת שיוסיף ימשיך למקום סכנה כי "הגזירה אמת" שהרי אינו יודע מה נגזר עליו ומה משמים רוצים, אלא רק יודע הוא שעליו להזהר במקום סכנה, וכשכל הסימנים מורים לחזור הבייתה – על פי ההגיון והטבע עליו היה לחזור הביתה. 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

3 + 11 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב