עידן asked 2 שנים ago

בס"ד
שלום לרב בועז!
שמחנו לשמוע את הדרשות הנפלאות של הרב בחג הסוכות ובעניין של הברכה על הלולב בדווקא.
הרב דיבר על השוני בין הר סיני להר המוריה. שבגלל שהר סיני לא "עשה" שום מאמץ מבחינתו ואלוקים הוא זה שקבע שעליו יוריד תורה מן השמיים הוא לא נתקדש קדושת עולמים.
בשונה מהר המוריה ששם היה מאמץ (מצד אברהם אבינו ובעקבות המאמץ הזה נתקדש ההר). אבל לא כ"כ מובן לי העניין.
ראשית- גם במעמד הר סיני הייתה מסירות נפש צד עם ישראל בבחינת נעשה ונשמע (לפני ש"כפה עליהם הר כגיגית").
שנית- כמו שהר סיני נבחר ע"י הקב"ה ללא "מאמץ" מבחינתו, גם הר המוריה נבחר ע"י הקב"ה בלי קשר למאמץ, שהרי ה' אומר לאברהם -"אל אחד ההרים אשר אומר אליך",
משמע שה' בחר בהר המוריה בלי קשר ל"מאמץ" כזה או אחר. אז למה באמת הוא נתקדש קדושת עולמים בשונה מהר סיני?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לעידן שלום
א. בנוגע לשאלתך שבהר סיני עם ישראל אמרו נעשה ונשמע – זה לא היה בהר אלא למרגלותיו, ומעבר לזה – אין כאן מסירות נפש, הגם שיש כאן אמונה שלימה בבורא העולם שלא יטעיננו משא הכבד מכוחנו.
ב. בנוגע להר הבית שנבחר על ידי הקב"ה ללא מאמץ מצדו, אכן בזה שווה הר סיני להר הבית, ששניהם נבחרו מראש על ידי הקב"ה, אך שונה עדיין הר הבית – המוריה, מהר סיני, שלאחר שה' בחר בשניהם, האחד נתקדש במעשה של מסירות נפש, ולכך קדושתו נצחית, והשני לא.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 10 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב