.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותהשגחה פרטית לשיטת בעל הפלא יועץ
אנונימי נשאל לפני 8 שנים

בס"ד
שלום,
רציתי לדעת את דעת הרב בעניין של ההשגחה פרטית לשיטת הפלא יועץ בערך דעת + זווג + רפואה + שמירה.
שמזכיר בגדול בהרחבה בערך "דעת" שיכול להיות על האדם שלושה מיני גזירות או שיצא חי / עשיר, או שיצא מת / עני מרוד וכו' ושלישי – שגוזרין עליו שיבוא לו כפי בקשתו וכפי השתדלותו (בקשתו לכאורה תפילה, כפי ערך "זווג").
בכל מקרה, אם נחזור לערך "דעת" הוא מביא שם שמי שמתנהג לפנים משורת הטבע ועושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, יצו ה' אתו את הברכה למעלה מן המערכה.
אז השאלה שלי למה נניח בערך 'רפואה' ובערך 'שמירה', הוא לא מזכיר שם שמי שלא פונה לרופאים אלא מתחזק בביטחון ואמונה וכו' כך גם יהיה שהקב"ה יעזור לו מעבר לטבע?
חשבתי לתרץ ששם זה בגלל שהוא נמצא בתוך מקום סכנה, ואז זה שאני.
אבל לפי זאת, אם ככה למה לא מזכיר זאת בערך זווג?
ולכן אולי אפשר לומר שדווקא כל זה בעניין התורה שנמשלה לעץ חיים אז ניתן לשנות את הטבע שמובא ברמב"ם פ"ט מהלכות תשובה. תחת הבטחת התורה שאם נעשה אותה בשמחה ונהגה בחכמתה תמיד כפי שמזוכר בפלא יועץ – אז יסיר מאתנו את כל הדברים המונעים אותנו לעשותה וכו'.
1) מה דעת הרב על התירוץ הנ"ל?
2) מה דעת הרב בעניין אתחלתא דגאולה כדברי הראי"ה קוק זצ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות