אנונימי asked 3 שנים ago

שבוע טוב לרב בועז שלום שליט"א
ברצוני לשאול מספר שאלות, ומפאת הנושאים השונים, אשאל כל אחת בשאלה נפרדת.

דבר שלא הצלחתי להבין מספר שנים:
מהי אותה הקללה שקולל הנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך" (ושמעתי באחד משיעורי הרב את הפירוש שזו קללה מכיוון שכך הוא לא "נצרך" לקב"ה) .

אבל לא הצלחתי להבין את זה, כי על פי מה שידוע לי, נחש לא אוכל עפר.
(אין לי כוונה לקנטר חס ושלום אלא באמת להבין סוף סוף את הדבר הזה)

מודה מקרב לב, גלעד

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

6 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב