.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימוד'ושבתו בשלום' – למה לא 'לשלום'?
עידן נשאל לפני 4 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז!
ראשית, תודה על הפעל האדיר של הרב שמחזק ומעשיר אותנו בידיעות התורה.
שנית, במסכת שבת דף יב ישנו נוסח- "ורחמיו מרובין ושבתו בשלום".
השאלה שלי היא מדוע נאמר בשלום שזה חלילה לאדם מת ולא ושבתו לשלום?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לעידן שלום
א. אכן הרי"ף והר"ח גורסים "לשלום".
ב. לגרסה "בשלום" – נאמרו באחרונים כמה תירוצים ליישב.

  1. המהרש"א מחלק ואומר שדוקא כשחבירו הולך ממנו אז יש הקפדה לומר 'לשלום' ולא כשהוא הולך ונפרד מחבירו, שכשחבירו הולך ממנו ואומר לו 'בשלום' משמע שרק בעת הליכתו יהיה לו שלום ולא כשיגיע למחוז חפצו.
  2. בספר 'שדה יצחק' וכן 'וליוסף אמר' חילקו בין אומר ליחיד דבזה יש קפידא, לגמ' בשבת ששם אומר לרבים.
  3. ב'אוצר הירושלמי' [הרשברג] כתב שהיות ועצם השבת היא שלום – שבת שלום ומבורך,אין צריך לומר 'לשלום' אלא אומר 'בשלום' שיש ממילא מחמת השבת. וע"ע באחרונים שדיברו בזה.
Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות