השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותחיוב לימוד תורה לאישה
עידן נשאל לפני 4 שנים

בס"ד
האם יש לאישה מצווה דאורייתא ללמוד מוסר והלכות הקשורות אליה (כמובן בלי לפגוע בתפקוד בבית)?
נפקא מינה לרב המעביר שיעור לנשים אם מקיים בזה מצווה דאורייתא לגביהן ולא רק לעצמו.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לעידן שלום
הרמ"א [יו"ד סי' רמו-ו] כתב "חייבת האשה ללמוד הדינים השייכים לאשה".
וכתב ה"בית הלוי" [ח"א סי' ו] שאין מצוות תלמוד תורה של האשה כמו של האיש, שאצל האיש עצם הלימוד הוא מצוה בפני עצמה, אך אצל האשה אין מצוה בעצם הלימוד, אלא המצוה היא שתדע איך לשמור הדינים.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128