אנונימי asked 3 שנים ago

בס,ד
בילקוט יוסף מובא שאסור לנגן בכלי בשבת מחשש שמא יבוא לתקנו.
אך לקרוא לגוי שיבוא לנגן יהיה מותר בשבת חתן (לפחות כך נהגו פעם) כי זה שבות דשבות במקום מצווה.
השאלה היא למה הרב יצחק התיר רק בכלי לא חשמלי? הרי חשמל הוא דרבנן ובכל מקרה זה שבות דשבות…

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

11 + 1 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב