ישראל asked 2 שנים ago

שלום
האם היג מדות נאמרו בסיני
עיין הקדמה לפירוש המשניות
הוציא דינים בסברות במדות השלש עשרה הנתונות על הר סיני שהתורה נדרשת בהם
כמדומני שלא נשאל שאילה זו עדיין

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

ראה תשובה כאן

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

12 + 4 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב