Avatarעידן נשאל לפני 7 חודשים

שלום לרב!
בשיעור בנושא ברכות (מספר 50) הרב אמר שכדי לצאת ידי חובה מלברך שהכל על משקה זה רק אם אדם טעם מהיין שבירך / קידש עליו.
ואם אני באמצע סעודה לא צריך לשתות.
השאלה אם גם כזית מזונות נחשב לסעודה כדי שלא אצטרך לשתות מהיין כדי לפטור מברכת שהכל? כמו בקידושא רבה שאדם מקדש ואני אוכל כזית מזונות.
בברכה עידן

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לעידן שלום
נא כתוב את שאלתך בפוסט בו שמעת את השיעור.
בברכה,
'טעמו וראו'

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

20 + 15 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב