שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהישראל שהדליק תנור, והגוי אפה – זה "פת עכו"ם"?
Avatarשי צלאח נשאל לפני שנה 1

שלום לרב ,
ישראל הדליק תנור ע"י שעון שבת ואח"כ אפה בו גוי , האם נחשב לפת עכו"ם ?
מה היה דעתו של מרן עובדיה זצ"ל ?
אם אפשר מקורות בבקשה לעיון .
תודה רבה .

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לשי שלום
ישראל שהפעיל שעון שבת והדליק תנור – כמוהו כהדליק הישראל בידיים, וכל הפת שיאפה כעת הגוי – מותרת.
מקורות:
כך הכריעו אחרונים רבים, וביניהם שו"ת אבן ישראל [ח"ט סי' ע], שו"ת מנחת יצחק [ח"ד סי' כח], שו"ת שבט הלוי [ח"ט סי' קסד], וזה דלא כמ"ש בשבות יצחק [ח"ו עמ' עב] בשם הגריש"א.
ע"ע אור ההלכה [מקייס, עמ' רמד].

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

7 + 12 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב