שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהכהן שנשא גויה – נושא כפיו?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 10 חודשים

שלום לכבוד הרב,

רציתי לדעת מה הדין של כהן שהתחתן עם גויה, האם הוא עולה לנשיאת כפיים לדוכן?

ומה הדין אם הוא רק חי איתה בקביעות ולא נשא אותה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

שלום
כהן שנשא נשים האסורות לו – נפסל מלשאת כפיו עד שיגרשם ויעשה תשובה. [ב"י קכח אותיות מ-מא]. והוא הדין החי עם הנוכרית.
וכן פסקו האחרונים [עי' שו"ת בני ציון סי' ו', שו"ת הרא"מ פינגרהוט סי' ד', שו"ת מראה הבזק, ח"א ס' ח' ועוד].
והגם שכל כהן בעל עבירה איננו פוטרים אותו מלשאת כפיו, שמחויב בזה מן התורה, שאני עבירות הקשורות לקדושת הכהונה שהן פוסלות.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

12 + 2 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב