שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהכהן שנשא גויה – נושא כפיו?
Avatarאנונימי צוות asked 2 שבועות ago

שלום לכבוד הרב,

רציתי לדעת מה הדין של כהן שהתחתן עם גויה, האם הוא עולה לנשיאת כפיים לדוכן?

ומה הדין אם הוא רק חי איתה בקביעות ולא נשא אותה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שבועות ago

שלום
כהן שנשא נשים האסורות לו – נפסל מלשאת כפיו עד שיגרשם ויעשה תשובה. [ב"י קכח אותיות מ-מא]. והוא הדין החי עם הנוכרית.
וכן פסקו האחרונים [עי' שו"ת בני ציון סי' ו', שו"ת הרא"מ פינגרהוט סי' ד', שו"ת מראה הבזק, ח"א ס' ח' ועוד].
והגם שכל כהן בעל עבירה איננו פוטרים אותו מלשאת כפיו, שמחויב בזה מן התורה, שאני עבירות הקשורות לקדושת הכהונה שהן פוסלות.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 1 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב