.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךכיבוד אב של עשיו הרשע – צדקות מופלגת או רשעות?
עמית נשאל לפני 2 חודשים

שלום הרב היקר!
רציתי לשאול שאלה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן ובדקתי עם כמה וכמה ת"ח ולא כל כך הצלחתי לקבל תשובה שיישבה לי את העניין..
כמובן אני לא שואל חס ושלום כדי לחלוק על גדולי עולם, ודאי שהדבר ריק ממני בלבד, אבל תורה היא וללמוד אני צריך וכו'!

ידוע שחז"ל משבחים ומפליגים מאוד בכיבוד אב של עשו. שלא היה מי שכיבד אב כדוגמתו בעולם,והיום שמעת שיעור של הרב שי עובד שליט"א שהוא מביא בשם הגר"א שכל מה שהנוצרים שולטים בעולם זה מתוך הכיבוד אב של עשו,לעומת יעקב אבינו ש22 שנה לא ראה פני אביו וכו'.

ותמיד העניין לא היה מובן לי- לכאורה מהתורה וכן מדרשות חזל עולה שדווקא עשו היה גרוע בכיבוד אב!
הרי בגלל מי יעקב נאלץ לברוח מהבית? בגלל מי יצחק אבינו לא ראה אותו? בגלל שעשיו רצה לא פחות ולא יותר לרצוח אותו!(ונכון שיש תביעה על יעקב למה 22 שנה,אבל בכל זאת, עצם היציאה מעולם לא הייתה קוראת לולי הרצון של עשיו לרצוח אותו)
וכי זה נקרא כיבוד אב? אני בטוח שכל אב יעדיף שהבן שלו לא יכבד אותו,ישב במקומו,יסתור דבריו,יעשה מה שהוא רוצה – ובלבד שלא יפיל שערה אחת מראש שאר ילדי האב!!
ועוד, שלפי המדרש שעשיו שלח את אליפז בנו להרוג את יעקב- זה היה עוד בעוד יצחק בחיים! (ותירצו לי על זה שאין שליח לדבר עבירה, וכן שיצחק לא ידע מזה כי הוא חשב שיעקב בחרן, אבל במחילה מי אני ומה אני שאחלוק על מה שת"ח ענו לי, אבל תורה היא וללמוד אני צריך – זה לענ"ד ממש תשובות שלא עונות על השאלה בשום אופן!.. האדם הכי גדול שהיה בעולם בכיבוד אב יכול להעלות על דעתו דבר כזה? לרצוח את האח בחיי אביו ולמנוע ממנו לראות אותו למשך שארית חייו?)

ועוד מקומות שעולה ההפך הגמור:
1.שמעתי בעבר על מדרש שעשיו תכנן להמריד את ישמעאל על זכות יצחק בארץ,וכל זה כדי לזכות בירושה!
2. רשי על הפסוק "וילך.. להביא ציד להביא" = להביא ציד, מן הגזל. וכי בן שמכבד את אביו ויודע שאביו עולה תמימה קודש קודשים יתן לו לאכול מאכל גזול? (וגם על זה , ענו לי שיצחק לא ידע שזה גזול. וכמו שאמרתי,אני לא מבין את התשובה בכלל, מדובר פה על האדם שחזל מתארים כמי שאין יותר מכבד אב ממנו. אדם כזה צריך לדקדק בתכלית הדקדוק בכל דבר שקשור לאבא שיהיה למהדרין לרצון האב!)
3. בנוסף שמעתי מדרש שבא מלאך וטלטל את עשיו לעכב אותו כדי שיעקב יקבל את הברכות, ועשיו לא פחות ולא יותר החליט לשחוט כלב(!!) ולהביא לאביו בתור מאכל כי הוא לא מצא צאן.
וכי זה כיבוד אב ??
אפילו אדם פשוט לא היה מתנהג כך לאביו!

אמנם, רב אחד ענה לי בדוחק גדול שהכוונה "כשעשו כן כיבד אב ואם, אז באמת לא היה גדול ממנו וכו'. אבל הוא הודה לי שזה לא תשובה מספקת כי אמרתי לו – נניח וראובן ושרה התחתנו. ונניח שראובן ברוב הזמן הכי מקסים בעולם, וקונה פרחים,ומחמיא בלי סוף,באמת בעל יוצא דופן. אבל מידי פעם פעם פעמיים בחודש ראובן משתגע על אשתו ומרים את הקול,משתמש באלימות פיזית וכו וכו.
וכי מישהו יקרא לראובן "בעל טוב"??
ודאי שלא! זה שהוא בדרך כלל בעל נחמד וכו זה לא שייך לומר עליו בעל טוב. שהרי בשורה התחתונה הוא בעל נוראי!
ואם כן, איך חזל הפליגו כל כך בשבח כיבוד אב של עשו, יותר מתנאים קדושים שמצטיינים בכיבוד אב ואם!

ועוד רב כשהצגתי בפניו את השאלה הזו, בהתחלה תירץ כמו הרב הנל, וכשהמשכתי עם הדוגמא הנל  הוא  אמר שאם כך אולי צריך לומר שמה שחזל אמרו שלא היה בעולם כמותו וכו, הכוונה לא שהוא באופן כללי היה בגדר מכבד אב שאין כדוגמתו, בשורה התחתונה הוא לא, אלא שברגעים שהוא כן היה מכבד את אביו(לעומת הרבה רגעים שההפך הגמור) אז באמת הוא עשה את זה בצורה מושלמת כמו שחזל אומרים לבש בגדים מכובדים וכו'

זה אולי עונה על השאלות ששאלתי אבל זה לא פשט דברי חזל,הם לא ציינו שמדובר באופן כזה,מפשט לשון חזל משמע שבאופן כללי עשיו היה גדול הדורות בכיבוד אב

מחילה אם קצת הארכתי רציתי להציג היטב את השאלה
תודה רבה הרב!

Print Friendly, PDF & Email
4 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

לעמית שלום
אני מתנצל שאין עיתותי בידי להאריך, אך אענה בקצירת האומר.
אנחנו כקרוצי חומר, נוטים לראות דברים בשחור לבן. או שעשיו היה צדיק או שהיה רשע.
לעומת זאת במשקפיים שמיימיות אין הדברים כך כלל.
ויש לכך כמה דוגמאות, כשעשיו הוא אחת מהן.

א. מבחינתנו פרעה הוא רשע גמור, וכל מצרי גרוע מנאצי שיש להטביעו בים ולהשמידו. שאכן המצרים היו גרועים מן הנאצים, ואפילו על היטלר לא סיפרו שהיה שוחט כל יום 300 ילדים ורוחץ בדמם.
עם כל זה – השקפת התורה היא כוללת ומקיפה יותר. התורה מזהירה לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו! נתנו לך אכסנייא בשעת הדחק!
אם מישהו היום היה אומר דבר דומה ביחס לנאצים, הוא היה נשלח להסתכלות…
ב. הקב"ה תובע מחד גיסא את שאול על מיתת הגבעונים ובניו משלמים על כך בחייהם, ומאידך תובע את ישראל שלא הספידו את שאול הצדיק כפי הראוי למעלתו… דוגמא נוספת לאמביוולנטיות שהתורה נוקטת בה.
ג. הדוגמא השלישית – היא הדוגמא שהבאת מעשיו. מחד גיסא הוא מהווה סמל לכיבוד הורים ברמה הגבוהה ביותר, בכל הפעולות וההתמסרות שעשה בעבור יצחק אביו, שאפילו צדיקים לא עשו, כדוגמת לבישת בגדים מיוחדים ומכובדים בעת שמשרת את אביו כו'. הגם שמצאנו אצלו גם התנהגות סותרת [כדרכו של עשיו – אדום – החזיר – שמחד מפריס פרסה כטהור, ומאידך אינו מעלה גרה – כטמא. אותה אמביוולנטיות].

מסקנת הדברים – התורה אינה תופסת את האדם כמכלול. אלא מסוגלת לבודד את נקודות האור ממעשיו ולהתייחס אליהן בהתאם, למרות הנקודות החשוכות והאפילות.

כמדומה שהארכתי יותר משהתכוונתי, ואסיים כאן.

Print Friendly, PDF & Email
עמית ברוכי נענה לפני 2 חודשים

תודה הרב!
אז למסקנת הדברים, באמת בשורה התחתונה בציון כיבוד אב ואם עשו לא ממוקם הכי גבוה בהיסטוריה, אלא היו "נקודות שיא" שכאשר הוא היה מכבד את אביו לא היה כדוגמתו מעולם?

כי בדוגמא עם המצרים, ועם שאול,אין אמירה של חזל שעניינה קביעה "המצרים הם הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה וצריך להתיחחס אליהם בצורה הרעה ביותר" (שזה היה נסתר מהציווי של לא תתעב, ומצינו שעמלקים היו רעים יותר וכו') או "שאול היה הצדיק הכי גדול שהיה אי פעם" (ואז היינו מקשים מהרדיפות אחרי דוד, הגבעונים וכו') אבל בעשיו בהבנה הראשונה נראה שדברי חז"ל נחרצים שעשו הוא גדול מכבדי האב שהיה אי פעם.

Print Friendly, PDF & Email
יצחק ב.ד נענה לפני 2 חודשים

כבוד הרב
וכבוד עמית ברוכי אני לא הבנתי האם בכלל זה משנה מי יותר רשע ולמה בכלל זה משנה ולהבנתי עמלק הם עניין בפני עצמו אפילו הזכר שלהם צריך למות

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 חודשים

ליצחק
השואל לא התכוין לדון מי יותר רשע, אלא להבין דברי חז"ל שהצדיקו את עשיו כגדול המכבדי הורים, ומאידך ראינו שעשה גם דברים היפך זה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות