השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
donny נשאל לפני 4 שנים

בשו"ת תרומת הדשן סימן רמב כתוב:
דהא פריך תלמודא פ' המדיר הלכה בשוק וראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה כו' פרש"י אמאי קרית ליה דת יהודים דת משה היא ויחוד אשת איש נמי דאורייתא כדאיתא פ' אין מעמידין ואע"ג דרמב"ם כתב דאינו אלא מדברי קבלה הא איהו נמי כתב דפריעת ראש באשה אינו אלא זהירות מדרבנן כדמוכח מלשונו ומסתמא ס"ל הא דפריך תלמודא דאורייתא ר"ל רמז דאורייתא יש לה…..
הרמב"ם בהלכות אישות פרק כד הלכה יא כותב במפורש שגילוי ראש אשה היא דת משה. על איזה רמב"ם מתכוון בעל תרומת הדשן? האם בכלל יש דעה שסוברת שכיסוי ראש הוא רק מדרבנן?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לדוני שלום
קצר המצע מהשתרע בו בעיון בסוגיות הש"ס, אך פטור בלא כלום אי אפשר.
אציין רק בשאלתך דנו לא מעט בספרי האחרונים, להלן מעט מקורות לעיון:
ישועות כהן [שבת ליקוטים לר' אדלר סי' ט' אות ד'].
יוצרות [תשע, קובץ כולל אור יוסף] עמ' 180
כבודה בת מלך [וינר עמ' ד'].
לבושה של תורה [א', פלק עמ' רלא ענף ד'].
מנחת יעקב [שבת ה', דהאן עמ' צו פ"ב].
בהצלחה!

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128