שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהכיצד יש להתייחס למאמרי חזל
אנונימי asked 3 שנים ago

ב"ה
כיצד יש להתיחס למאמרי חז"ל כמו מי שאומר 3 פעמים בכל יום את אשרי יושבי ביתך הוא בן העולם הבא,
או מי שמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו האם מדובר גם באדם שלא עשה תשובה? או גם באדם שמחלל שבת ובזכות אמירת אשרי יזכה לעוה"ב? אם לא – אז מה הענין בדרשת חז"ל?
וגם בענין עבירות חמורות כמו לשון הרע – אם אדם דיבר לשוה"ר על מישהו – כל זכויותיו עוברים אליו. לא ברור כ"כ מה הגדרים ואיך יש להתייחס לדברים האלה של חז"ל?
האם רק כהתרעה והחמרה של הענין כדי לסבר אזנינו עד כמה הדברים רציניים או?…
בברכה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

18 + 3 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב