.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהכיצד יתכן בדרשות חז"ל ש"אלה ואלה דברי אלקים חיים"?
אליהו שלמה נשאל לפני 6 שנים

עניין המדרש הוא דבר שהיה ועבר מפה לאוזן איך אפשר להבין מציאות שהיתה ובא מדרש שסותר מציאות זו ואף על פי כן אלו ואלו דברי אלוקים חיים חשוב לי לדעת על פי הפשט ?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
חשוב לדעת שחז"ל בדברי קודשם התייחסו תמיד לעומק הענין ולא לשטחיותו, ולכן הגם שבפשט נראה דבר מסוים, חז"ל דורשים אותו על ענין אחר ולפי עומק הענין וסודו.
גם כשאנו מוצאים מדרשים סותרים אין לתמוה, שאלה הם ב' היבטים של אותו הענין, כמו שנשאל אדם כיצד תגדיר ספר זה? וא' יאמר עבה, השני יאמר דק, השלישי חום, הרביעי קשה, החמישי רך, השישי לבן וכו'. האם הם סותרים זה את זה? לכאורה כן, אך כשנשאלם יאמר האחד – הספר עבה, והשני יאמר כריכתו דקה, והשלישי כריכתו חומה והשישי דפיו לבנים, והרביעי כריכתו קשה, והחמישי דפיו רכים וכו'. מעי"ז אומר רבינו בחיי אודות המסתכל על דבר בעל גוונים רבים וכל אחד מתאר אותו בגוון שונה.
גם אם פעמים בפשט אין הדברים נראים, יש לדעת שכן הוא על פי עומקם, כמו יעקב אבינו לא מת, והא חנטו חנטיא וכו'. בעומק – צדיקים במיתתם קרויים חיים.
וכמו "הוא לבן הוא בלעם" [סנהדרין ק"ה] שעל פי פשוטו תמוה מאד, אך ע"פ סודו מובן בהחלט שהרי לבן נתגלגל בבלעם כמפורסם בכתבי האריז"ל וכפי שהבאנו בספרנו משנת הגלגולים ומסרנו שיעור בענין [כאן].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות