.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותכל עבודה זרה מעורבת בזנות, מה המקור?
אנונימי צוות נשאל לפני 7 שנים

שלום לרב!

שמעתי את הרב מזכיר כמה פעמים בשיעורים בתנ"ך שמקובלנו מהגר"א שכל עבודה זרה מעורבת בזנות, אשמח לדעת היכן הם דברי הגר"א בזה?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
אכן כך הזכרתי כמה פעמים בשיעורים, ואף ביארנו את ההגיון שעמד מאחרי זה, שהיות ויצר הרע של עריות גדול, והיות ואלהיהם של אלו שונא זימה, הכמרים משכו אותם לעבוד עבודה זרה בכך ששילבו בעבודתה אלמנטים של זנות ופריצות, והתירו את שה' אסר, ובכך שכנעו את ההמונים להמשך לעבודת האלילים שלהם, שהנה אלהיהם "ליברלי" יותר…
ומעין זה אמרו חז"ל (סנהדרין ס"ג:) "אמר רב יהודה אמר רב יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא". פרש״י "שהיה יצרן תוקפן על עריות, אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו, ואל יוכיחונו על העריות. אבל על עבודת כוכבים לא תקפן יצרן".
על כל פנים למקור הדברים – 
כתב בספר מים אדירים [אל אידרא זוטא, וארשה תרמ"ז] כתב הגאון ר׳ מענדל משאקלוב בשם הגר״א,
קבלה מפי הגאונים איש מפי איש ממשה רבינו, שלא היתה שום עבודה זרה מבלי שיהיו מעורבין בה עריות נמי, ולכן בכל מקום אצל ע״ז כתיב לשון זנות וכמו והזנו את בניך אחרי אלוהיהן, ויזנו אחרי הבעלים, קדושים תהיו אל תפנו אל האלילים ועוד.
וכן כתב המלבי"ם [הושע ד-יג] "ושם קדשה נופל על המזומנת למשכב כל אדם, כמו איה הקדשה היא בעינים על הדרך, ועובדי ע"ז היו להם קדשות מיוחדות לזנות לשם פסל הזימה ואתננה קדש לע"ז, ולגנאי הונח עליהן שם קדשה, הפך מה שהיה בזה קדושה לפי דעתם".
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות