.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךבמגילת רות רציתי לברר למה נעמי לא התחתנה עם בועז?
אנונימי נשאל לפני 8 שנים

כבוד הרב שלום רב
סיפור המגילה במגילה רות מסופר שרות התחתנה עם בועז.
השאלה שלי היא למה נעמי שקירבתה לבועז גדולה יותר – לא התחתנה איתו?
כמו כן למה היה צריך לבצע ייבום לרות כאשר היא הייתה בחזקת מואביה, והלא ייבום יתבצע רק אם האח הקרוב נפטר, ופה בועז היה אחיין של נעמי?
ורק לאחר מכן היא התגיירה על ידי בית הדין של בועז שנתחדשה שם ההלכה?

תודה ויום טוב!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
Best Answer
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
בהלכות יבום [עי' רמב"ם הל' יבום פ"ג הי"ג והי"ט] נאמר שרק אם הבעל נפטר ולא הותיר בן בעת מותו – אזי אשתו מתייבמת. כשאלימלך מת, עדיין היו מחלון וכליון בחיים. ולכן הגם שמתו לבסוף – אין דין יבום בנעמי.
בנוגע לשאלה הרי רות הייתה מואביה – עירבת כאן שתי שאלות.
א. הרי היא מואביה – ובמואביה אין דין יבום, ואף בסתם גויה הדין כן, וכ"ש במואביה שאף לאחר הגיור לכאורה אסורה לבוא בקהל ה'.
ב. הרי דין יבום הוא רק באח המת, וכאן מדובר באחיין
על כך נשיב:
א. בנוגע לשאלת עת גירותה של רות – דבר זה מחלוקת הוא במפרשים. מתי רות התגיירה? והאם מחלון וכליון גיירו נשותיהם כשנשאום? הפשטות היא שכן, שהרי היא מופיעה תמיד בשם 'כלתה' או 'חמותה' ואם הייתה גויה – לא הייתה מכונה כך. עכ"פ יש בכך מחלוקת, שיש אומרים שהתגיירו אז. ויש אומרים שנעמי גיירתה. ויש אומרים שרק לאחר מכן אצל בועז התגיירה. וי"א שאצל בועז התגיירה רטרואקטיבית ע"י טבילה [שיטת הרוגוצ'ובר].
ב. בנוגע לסוג היבום – אכן המפרשים כותבים שאין זה היבום הקלאסי של התורה – יבמה יבוא עליה וגו', אלא מעין היבום ההוא.
הרמב"ן נוקט שהיה בזה מעין הקמת זרע למת, רק בדרג נמוך יותר, ואילו המלבי"ם נוקט שלא היה כאן כלל ענין של הקמת זרע, אלא זכרון ושארית למת על נחלתו, שקדושת א"י כל כך גדולה שאף אם יקרא שמו על נחלתו יש גם כן שארית למת. ולכן הביטוי החוזר על עצמו בענין הוא "גאולה" "כי גואל אנכי" "גאל אתה" שעיקרה על שדה האחוזה. ולכן הנשים גם כן לא אמרו 'יולד בן למחלון' אלא 'יולד בן לנעמי' היות והייתה לו לאומנת.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

2 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות