.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונהלדמיין דברים טובים – על פי היהדות – יש להמנע?
עמית נשאל לפני 2 שנים

שלום רב כבוד הרב! קראתי בשבת האחרונה בעלון הנפלא "באר הפרשה":
"כבר מילתנו אמורה רבות, שפעמים שמפסיד האדם לעצמו על ידי שממלא את קצבת הנאותיו בדברי הבל וריק ואצ"ל אם ממלא מידת הנאותיו בדברי איסור רח"ל וכך כתב הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע ('עוד יוסף חי' ד"ה שלח תשלח), יש ענין שרובא דעלמא סובלים ממנו, הן בעלי תורה והן בעלי משא ומתן ואני העבד בתוכם, דהנה איתא בספר 'כתר מלכות' (סי' צ ע"ד) הגמרא בסנהדרין (כו:) 'מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה', וברש"י:
'מחשבה שאדם מחשב, כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי, מועלת להשבית הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדברי תורה, כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא'.

פעמים רבות נכונים לו לאדם הון ועושר לביתו, והצלחה בעסקיו להיות מנת חלקו, אך בזאת שהוא משוטט בדמיונו ורואה את עצמו כאילו הוא כבר שרוי בתוך הטובה והשפע, ונהנה מדמיון זה, בכך משבית הוא מעצמו את כל אותה טובה וההנאה.
ואם ישאלך לבך הרי אם נכתב לזה האיש בראש השנה כך וכך שפע וברכה והרווחה היאך יפסיד זאת על ידי מחשבותיו ודמיונותיו? תשובתו, שאכן כבר קיבלה, מחמת שבדמיונו כבר 'חי' את ההנאה, וכבר נתמלא שמחה כשמחת המקבל שפע זה בפועל (כמו"ש ברכות נה. על החולם חלום טוב, שפעמים ע"י דמיונו ושמחתו בדבר יאבד ממנו הדבר בפועל), ורוב העולם יזוק מזה.

וזהו 'עיון תפילה' שמנעו רבותינו ז"ל – שלא יצייר בדמיונו אחר התפילה את השגת הטובה אשר התפלל עליה כאילו כבר באה לידו".

רציתי לשאול, האם זה אומר שבאמת אסור לדמיין דברים טובים כפשוטו?

(כגון תלמיד שמדמיין את הסיום מסכת העתידי שהוא יעשה בגמר הלימוד ומקבל כוחות ומוטיבציה מהדמיון הזה, או רווק שמדמיין בתפילה איך ה' עונה לו ושולח לו את הזיווג שלו ומתמלא אמונה ושמחה)
השאלה מתחדדת לי יותר ככל שאני נזכר שלפי החסידות "תחשוב טוב – יהיה טוב"! (בעל התניא) וכן "במקום שאדם חושב שם הוא מונח" (בעל שם טוב)
וכן לענ"ד אדם שלא יכול לדמיין הצלחה וטוב בעתיד זה יכול להוביל לדכדוך ועצבות כי אותי אישית התקווה המון פעמים ממלאת במוטיבציה.

כיצד הדברים מסתדרים?

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

לעמית שלום
אכן הנך מעלה נושא שכבר עסקתי בו בהרחבה ואף ממנו הוכחתי את סתירת היהדות למה שמשווקים היום כ'חשיבה חיובית' שיונקת ממקורות זרים כפי שהרחבתי בענין כאן.

Print Friendly, PDF & Email
עמית נענה לפני 2 שנים

תודה רבה לכבוד הרב על התשובה המפורטת בקישור, ובהחלט הדברים מובנים יותר
אם כי השאלה שלי היא קצת שונה, אמנם מהתשובה המפורטת בהחלט הבנתי שאין בידי האדם לשנות מציאות בעקבות מחשבה, אך השאלה שלי מכוונת לכיוון קצת אחר : האם לדמיין דברים טובים שקורים באמת עלול כפשוטו לגרום להם לא להתקיים? (ולכן לא כדאי לעשות זאת)
במידה והתשובה חיובית, כיצד זה מסתדר עם הכיוון ההפוך? האם אדם שיחשוב כל הזמן שיקרו לו דברים רעים ויהיה בצער יגרום לכך שיבוטלו אותם דברים? 
האם זה לא סותר את "פחד פחדתי ויעטני ואשר יגורתי יבוא לי" וכן "חרדת אדם יתן מוקש"?
כמו כן בתשובה המפורטת הנ"ל יש מקור לכך שחשיבה רעה על דברים עלולה לגרום להם לקרות, אם כן כיצד מתקיים כאן הכלל של "מידה טובה מרובה"? שכן בדברים טובים בדיוק ההפך – חשיבה עליהם תגרום להם דווקא לא לקרות

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות