.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמותר לכתוב בלוח מגנטי בשבת?
עידן נשאל לפני 6 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
ישנו לוח מחורר שבתחתיתו יש כדורי מתכת. ישנו פלסטיק דמוי עט עם ראש מגנטי  שאם אשים אותו בנקודה הוא מעלה את הכדור למעלה וכך אני יכול לכתוב או לצייר ציורים סימטריים.
האם זה מותר או אסור בשבת?

לוח מגנטי

לוח מגנטי

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לעידן שלום
הפוסקים דנו בשאלות דומות שמהן ניתן להסיק בנוגע ללוח המגנטי הנ"ל.
כגון לעשות בחבל המונח בארץ צורות של אותיות וציורים, או לסדר משחק בצורה של אותיות כמו קפלה או קליקס בצורה כזו שיצאו אותיות או משפטים, בצורה שהדבר נעשה לזמן קצר ואח"כ נסתר ומפורק עוד באותו היום.
בס' מלאכת שבת עמ' רסא כתב שאסור מדרבנן להניח קוביות משחק זו ליד זו או לפתל חוט תפירה וכד' בצורת אותיות דהוי כתיבה ארעית, כדעת הלבוש והמג"א כן נוטה דעת החזו"א גבי סגירת ספר שעל חודי דפיו אותיות, וכן כתב בשם מקור חיים לחוות יאיר [שמ-ד]. וכן דעת שו"ת מחזה אליהו [ח"א סי' סט].

מעין זה דנו הפוסקים בלקרב אותיות ע"מ ליצור מילים, וזה דומה לנידון דידן שמקרבים חלקי עץ ויוצרים אותיות ומילים, [ונידון דידן אף חמור יותר, שהרי יוצר את גוף האות, כפי שכתב בפסקי"ת סי' ש"מ הע' 134] ובספר שלמי יהודה [פ"ה ס"ג] כתב בשם הגריש"א לאסור אף בלא חיבור.

כמו"כ יש לאסור לאחר מכן לפרק את מה שכתב או צייר, משום מוחק, כאשר יש בציור משמעות והתכוין לכך. שבאינו מתכוין אין איסור בעשיה ואין איסור במחיקה, כמש"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' ע"ח.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות