.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךהאם זה נכון ששמשון הוא אבא של גלית הפלשתי??
kahan נשאל לפני 10 שנים
0 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 10 שנים

מה ששמעת אכן מובא בספרים הקדושים.
החתם סופר [תורת משה עה"ת הפטרת נשא] כותב שכאשר הביאו הפלשתים את נשיהם לבית האסורים שם נאסר שמשון, על מנת שיתעברו ממנו גיבורים כמותו [וכפי שחז"ל דרשו ויהי טוחן בבית האסורים על דרך 'תטחן לאחר אשתי'] שהובאה גם ערפה, ונתעברה ממנו, וילדה את גלית.

הדברים הובאו גם בספרו של הגאון רבי חיים סופר שליט"א [הדר יעקב, ח"ה סי' טז עמ' נג], והוסיף שם ששאלו את הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א מקור לדברי החת"ס והוא השיב שראה פעם תוספתא על תרגום יונתן והעתיק אותה ושם כתוב במפורש כדברי החתם סופר הנ"ל. והוסיף שמן הסתם החת"ס לא ראה את התוספתא, אלא ראה זאת במפרשים אחרים שציטטוה ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות