שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תפילהלכוין בברכת השיבה שופטינו ובברכת למינים על ס"מ?
Avatarאביתר נשאל לפני 2 שנים

שלום הרב

בתפילת הָשִׁיבָה שׁופְטֵינוּ ולַמִּינִים יש שני מקומות שיש שם שמות המזיקים ס"מ ולילי' האם צריך לכוין בשמות האלה או שאסור?

ואיפה הרב מדבר בעניין הזה בשיעורים באתר?

תודה

אביתר

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

לאביתר שלום
אכן יש לכוון בשמות הללו שה' יכרית אותם, כפי שכתב הרש"ש והובא בספר בן איש חי – הלכות שנה ראשונה – פרשת וישלח: 

"[כ] כשאומר וכל אויביך וכל שונאיך, יכוין אויביך על ס"מ ושונאיך על לילית, וכן יכוין גם כן בזאת בברכת השיבה, כשאומר והסר ממנו יגון על ס"מ, ואנחה על לילית, וכנזכר בסידור רבינו הרש"ש".

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

15 + 11 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב