.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותלמה בהגדה של פסח חשוב לנו לדעת שהיו החכמים מסובין בבני ברק?
שירה עוזרי נשאל לפני שנה 1

שלום לרב,

למה מספרים מעשה בר' אליעזר ור' עקיבא כו'  שהיו מסובין בבני ברק?

מה זה משנה היכן הם היו מסובין?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לשירה שלום
בשאלתך עסקו רבים, ואף אנו הבאנו בזה כמה תירוצים בשיעורים שלנו 'רעינות על ההגדה' כאן.
נזכיר בקצרה כמה הסברים.
המהר"ל ב'דברי נגידים' מבאר שרצה ללמדנו שלא תחשוב שהיה זה חלק מלימודם הקבוע בביהמ"ד והגיעו לעניינים אלה בסוגיה [כפי שהשנה הגענו לענייני יציאת מצרים בדף היומי מסכת סוטה דף י"ג-י"ד] ולמדו כל הלילה.  לכן למדנו בעל ההגדה שהיו מסובין בליל הסדר במקום אחר שלא בבית מדרשם – בבני ברק, והיה זה ליל הסדר.[ומוסיף שכדי שלא נקשה כיצד ינדדו שינה מעיניהם ביו"ט שיש בזה צער, על זה אמר שלא הבחינו שהגיע עמוד השחר מרוב חשקם בתורה ולא היה להם בזה צער].
בספר מנחה חדשה בפירוש מי מגידו מתרץ [בשם ר' לייב בער, מגורי האריז"ל] שהיות ור"ע דורש 'כל' שכתוב בתורה שבא לרבות [כבן זומא], והגם שחכמים חולקים עליו, אבל בכל אופן דרך החכמים היה לנהוג כיחיד במקומו, ומקומו של ר"ע היה בני ברק, וממילא כאן צריך לנהוג כמוהו, שהוא דורש 'כל ימי חייך' לרבות את הלילות, ולכן כל החכמים נהגו כאן כשיטתו והיו ערים כל הלילה, ודפח"ח.
החת"ס מבאר שהשמיענו בזה שהגם שלא היה ביהמ"ק קיים, ולכן לא עלו לרגל להקריב פסחים,אלא היו בב"ב בגלות, ואעפ"כ האריכו בסיפור יציאת מצרים.
בדרך רמז כתב בספר עוללות הגפן שביציא'מ ביערו השט"ן והסטר"א, ובני ברק בגימטריה השטן, ולכן היו מסובין דוקא שם להחליש כוחו.
וע"ע הגדת אוהב ישראל, בני יששכר, תודרת חסד ובעוד מקורות רבים שעסקו בנושא. 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות