.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךלמה ישי אבי דוד פרש מאשתו, אם הולכים אחרי האימא?
איתמר נשאל לפני שנה 1

שלום לכבוד הרב ותודה על ההסברים המאלפים!

מה הסיבה שאביו של דוד, ישי, פרש מאשתו? הרי בכל מקרה אם הולכים אחר האימא – הילד יהודי?

ואם ההלכה רופפת שמואבי ולא מואבית, יכלו לשאול את רות כי היא האריכה ימים, ואז הייתה אומרת להם שכך קבעו שמואל ובית דינו?
תודה רבה לכת"ר וחג שמח!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לאיתמר שלום
הכלל ההלכתי בענייני היתר לבוא בקהל – [מסכת קידושין דף סז עמוד א]:

דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן: באומות הלך אחר הזכר, נתגיירו – הלך אחר הפגום שבשניהם.

כאן הפגום הוא המואבי / עמוני [ישי], והולד יהיה עמוני / מואבי, ויהיה אסור לבוא בקהל עד עולם, גם אם הוא נשוי לבת ישראל כשירה.
 
בנוגע לשאלתך השניה – מדוע שלא נשאל את רות?
התשובה היא א. רות נוגעת בדבר, שבוודאי רוצה להכשיר זרעה.
ב. ככלל, אישה אינה נאמנת לעדות. [לא מטעם נאמנות, כי גם משה פסול להעיד לאהרון, אלא מגזה"כ].
ג. מי אמר שהבינה נכון את כל המו"מ שהיה אז בין הגדולים ותוכל להעיד מה בדיוק נאמר שם?
 
נוסיף ונאמר בזה את שאמר הגרי"ז שבתחילה סברו שההלכה של עמוני ולא עמונית כו' קבעו על פי דין הנלמד בי"ג מידות, וממילא ב"ד אחר יכול לפורכו ולפסוק הפוך. אולם יתרא הישמעאלי חגר חרב ואמר כך מקובלני מבי"ד של שמואל הרמתי עמוני ולא כו', וזה נתקבל בהלכה למשה מסיני, וזה אי אפשר לפרוך שלא יפול בזה מחלוקת כמפורסם ברמב"ם.
וא"כ באותו הדור עדיין היה ספק האם זה נפסק מי"ג מידות או הללמ"ס, ואם זה מי"ג מידות עדיין זרעו של ישי בסכנה שמא יקום בי"ד אחר וילמד אחרת, ולכן רצה ישי לצאת מספק ולטהר זרעו.
וממילא לעניננו – גם עדותה של רות לא תעזור כאן, שעדיין הוא ספק האם הלימוד מי"ג מידות או מהללמ"ס.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות