השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהלמה יש הרבה חוקים בתורה?
אנונימי נשאל לפני 4 שנים

למה יש הרבה חוקים וכללים בתורה?
אין מה להשוות למכשיר חשמל / חצר מלוכה וכ'ו שהוא רק חפץ דומם, ואנחנו בני מלכים במובן הרוחני ולא במובן הגשמי.
תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

שלום
לא ברור לי למה שללת את הדימוי למכשיר חשמל – או חוקי המלכות, הרי אם לא ניתן לתת לך דוגמאות, כיצד תוכל להבין את הענין?
כשאתה שואל למה יש הרבה חוקים, אתה יוצא מנקודת הנחה שלא צריך הרבה. על מה זה מסתמך? על דימוי למה? למה ברור לך שצריך מעט חוקים?
הרי ההיפך הוא הנכון. הסיבה שנקטת לחלק בין מכשיר חשמלי לאדם – שהמכשיר הוא חפץ דומם, והאדם הוא יצור רוחני ובן מלך, היא הנותנת להרבות חוקים לאין שיעור לאדם, ביחס למכשיר מגושם!
הרי המכשיר המגושם זקוק לכמה פונקציות כדי לפעול, ולכן צריך לתת לו חוקים וכללים – אל תשים לרכב מים במקום שמן או בנזין – הוא לא יסע.
האדם הוא יצור מורכב פי אלפי אלפים, נפשית ופיזית, ואם לא יקבל כללים ברורים לחיים נכונים, היאך יידע כיצד עליו לחיות? על ידי "ניסוי וטעיה"??
הרי ברור לכל שהיות והאדם הוא יצור מורכב הוא זקוק לכללים וחוקים מורכבים. 
ולכן התורה כל כך מורכבת. 
לדוגמא – בכלל הבסיסי והפשוט ביותר – לא תרצח. זה מספיק? לא.
מה קורה אם זו הפלה? כאן צריך להוסיף כלל שהפלה היא בכלל רצח.
ומה קורה אם הוולד ממילא לא ישרוד זמן רב? כאן יש להוסיף כלל שגם מי שהוא שוטה או נפל או עתיד למות – בדיני שמים ההורגו יחשב לרוצח.
ומה קורה אם הוא מסכן את חיי האם – כאן צריך להוסיף כלל שחיי האם קודמים כיון שהוא טרם נולד, והיא כבר ייצור קיים.
ומה קורה אם הוא כבר הוציא את ראשו בעת הלידה, ומסכן את חייה? כאן צריך להוסיף כלל שברגע שהוציא את ראשו הרי הוא ייצור חי, ואין דוחין נפש [העובר] מפני נפש [האם].
אני יכול להפליג כאן בעוד 'מה קורה' לאין סוף, רק בהלכה הכל כך פשוטה של "לא תרצח" שאותה גם הגוי מבין, אך מסתבר שהוא אפילו לא התחיל להבין, אם הוא לא יורד לפרטים.
כך בכל הלכה ובכל דין, בכל מנהג ובכל תקנת חכמים. מבלי לרדת לפרטים – אינך יכול לשמור מאומה כראוי. ולכן התורה יורדת לפרטי הפרטים, ואף חז"ל מרבים ומוסיפים פרטים נוספים וסיטואציות נוספות שעליהן לא דיברה תורה, אך יש לתת עליהם את הדעת. 
ישמע חכם ויוסיף לקח!
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128