שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם למחוק את שכתב בשבת, כדי להינצל מדאורייתא?
Avatarעידן asked 2 חודשים ago

בס"ד
שלום לרב בועז!
אדם שכתב בשבת עם כתב המתקיים והתחרט, האם מומלץ לו לקשקש על זה או למחוק שלא על מנת לכתוב כדי שתתבטל מחשבתו הראשונה של הכתיבה (כמו בבורר לשיטת הרב פעלים),
או שכבר בעצם הכתיבה היה זה כתב ראוי להתקיים ואז לא תעזור המחיקה? אותה השאלה גם לגבי בונה וסותר.

Print Friendly, PDF & Email

2 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

לעידן שלום
כאן בוודאי שלא נמליץ לו למחוק, שהרי יעבור בזה איסור נוסף, של מוחק.
כל מה שהבא"ח דיבר זה במקרה שהחזיר המצב לקדמותו שלא יהנה ממעשיו, על ידי שיערב שוב את הדברים הנבררים, שבכך אין שום איסור. אולם תיקון כתיבה על ידי מחיקה, או תיקון בניה ע"י סתירה – כאן עובר איסור, ומי יתיר לו זאת בקום ועשה, גם אם יתקן?
דומה הדבר למדביק פת בתנור שהותר לו לרדותה לפני שיעבור על איסור תורה של מבשל, כיון שהרדיה אינה מלאכה, אך לא התירו לו לעבור איסור גמור כדי להנצל מאיסור מבשל.
 

Print Friendly, PDF & Email

AvatarIdan answered 2 חודשים ago

בס"ד תודה על התשובה.
רק כדי להבין יותר. האם הדבר הוא בר תיקון. כלומר אם אדם מוחק שלא על מנת לכתוב (או מקשקש על הכתב) זה מבטל את המעשה שלו (שהרי בסוף הוא לא כתב המתקיים) או שזה לא משנה ולא מבטל. כי לפי הסברא שזה כן מתקן אולי עדיף לאדם לעבור על איסור דרבנן (מוחק שלא על מנת לכתוב או לקשקש על הכתב) בקום עשה כדי שיינצל מדאורייתא. 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב