שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם למחוק את שכתב בשבת, כדי להינצל מדאורייתא?
Avatarעידן נשאל לפני 5 חודשים

בס"ד
שלום לרב בועז!
אדם שכתב בשבת עם כתב המתקיים והתחרט, האם מומלץ לו לקשקש על זה או למחוק שלא על מנת לכתוב כדי שתתבטל מחשבתו הראשונה של הכתיבה (כמו בבורר לשיטת הרב פעלים),
או שכבר בעצם הכתיבה היה זה כתב ראוי להתקיים ואז לא תעזור המחיקה? אותה השאלה גם לגבי בונה וסותר.

Print Friendly, PDF & Email

2 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 5 חודשים

לעידן שלום
כאן בוודאי שלא נמליץ לו למחוק, שהרי יעבור בזה איסור נוסף, של מוחק.
כל מה שהבא"ח דיבר זה במקרה שהחזיר המצב לקדמותו שלא יהנה ממעשיו, על ידי שיערב שוב את הדברים הנבררים, שבכך אין שום איסור. אולם תיקון כתיבה על ידי מחיקה, או תיקון בניה ע"י סתירה – כאן עובר איסור, ומי יתיר לו זאת בקום ועשה, גם אם יתקן?
דומה הדבר למדביק פת בתנור שהותר לו לרדותה לפני שיעבור על איסור תורה של מבשל, כיון שהרדיה אינה מלאכה, אך לא התירו לו לעבור איסור גמור כדי להנצל מאיסור מבשל.
 

Print Friendly, PDF & Email

AvatarIdan נענה לפני 5 חודשים

בס"ד תודה על התשובה.
רק כדי להבין יותר. האם הדבר הוא בר תיקון. כלומר אם אדם מוחק שלא על מנת לכתוב (או מקשקש על הכתב) זה מבטל את המעשה שלו (שהרי בסוף הוא לא כתב המתקיים) או שזה לא משנה ולא מבטל. כי לפי הסברא שזה כן מתקן אולי עדיף לאדם לעבור על איסור דרבנן (מוחק שלא על מנת לכתוב או לקשקש על הכתב) בקום עשה כדי שיינצל מדאורייתא. 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

19 + 17 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב