.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם למחוק את שכתב בשבת, כדי להינצל מדאורייתא?
עידן נשאל לפני 5 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז!
אדם שכתב בשבת עם כתב המתקיים והתחרט, האם מומלץ לו לקשקש על זה או למחוק שלא על מנת לכתוב כדי שתתבטל מחשבתו הראשונה של הכתיבה (כמו בבורר לשיטת הרב פעלים),
או שכבר בעצם הכתיבה היה זה כתב ראוי להתקיים ואז לא תעזור המחיקה? אותה השאלה גם לגבי בונה וסותר.

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום
כאן בוודאי שלא נמליץ לו למחוק, שהרי יעבור בזה איסור נוסף, של מוחק.
כל מה שהבא"ח דיבר זה במקרה שהחזיר המצב לקדמותו שלא יהנה ממעשיו, על ידי שיערב שוב את הדברים הנבררים, שבכך אין שום איסור. אולם תיקון כתיבה על ידי מחיקה, או תיקון בניה ע"י סתירה – כאן עובר איסור, ומי יתיר לו זאת בקום ועשה, גם אם יתקן?
דומה הדבר למדביק פת בתנור שהותר לו לרדותה לפני שיעבור על איסור תורה של מבשל, כיון שהרדיה אינה מלאכה, אך לא התירו לו לעבור איסור גמור כדי להנצל מאיסור מבשל.
 

Print Friendly, PDF & Email
Idan נענה לפני 5 שנים

בס"ד תודה על התשובה.
רק כדי להבין יותר. האם הדבר הוא בר תיקון. כלומר אם אדם מוחק שלא על מנת לכתוב (או מקשקש על הכתב) זה מבטל את המעשה שלו (שהרי בסוף הוא לא כתב המתקיים) או שזה לא משנה ולא מבטל. כי לפי הסברא שזה כן מתקן אולי עדיף לאדם לעבור על איסור דרבנן (מוחק שלא על מנת לכתוב או לקשקש על הכתב) בקום עשה כדי שיינצל מדאורייתא. 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות