שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהלקחת תפילין ברכב בשבת
Avatarעידן נשאל לפני 8 חודשים

שלום לרב!
שאל אותי אדם לא דתי- הוא נוסע ביום חמישי לטיול עד יום שלישי, ורוצה לדעת האם מותר יהיה לו לקחת את התפילין בידיעה שהוא נוסע איתם בשבת ברכב.

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 8 חודשים

שלום
נושא טלטול התפילין בשבת לצורך הנחה ביום חול נידון בהרחבה בפוסקים, ואף לקיחתם ברכב לצורך הנחתם ביום חול נידונה באחרונים. הפוסקים נוטים להתיר כשמדובר שהאדם יוצא בהיתר – כגון למלחמה וכד' ורוצה ליקח התפילין עמו. או כשנוסע ברכב בהיתר [כגון לפיקו"נ] ומרבה בשיעורים ונוטל התפילין עמו, בהסתמך על שיטת הרשב"א שריבוי בשיעורים הוא איסור דרבנן.
כאן אין הנידון דומה כלל – היות וכל יציאתו באיסור, ואין שייך לדון להיתר במרבה בשיעורים – רק כשהעיקר שהוציא הוא בהיתר, וכאן מעיקרא מה שמוציא הוא באיסור, איך נתיר הריבוי אגב האיסור??
ובפרט שלר"ן ריבוי בשיעורים הוא איסור תורה, וכאן יש גם ספק איסור תורה של הוצאה, וגם של תחומין, וכיצד נתיר לו ספק איסור תורה דהיום בשביל מצות עשה שיקיים מחר?
 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

2 + 15 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב