.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע אלישע לא מחיה את הילד על ידי משענתו?
דורון נשאל לפני 2 שנים

שלום כבוד הרב,

קראנו בהפטרה שאלישע שולח את גיחזי נערו עם משענתו להחיות את בן השונמית וגיחזי לא מצליח מאחר ולא שמע לדברי אלישע והחיה את האריה.

לא מובן מדוע כשאשר אלישע מגיע בעצמו להחיות את בן השונמית הוא לא משתמש במשענתו והוא מחיה אותו בדרך אחרת. מדוע לא המשיך את הנס עם המקל כפי שתוכנן בראשונה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

לדורון שלום
בשאלתך נוגע החת"ס ואצטט את לשונו [חלק מתשובה ארוכה יותר]

שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן קצח
והנלע"ד דבקידושין ע"א ע"א אמרינן [שם ה'] אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו וכו', וכ' שם תוס' רי"ד בשם הירושלמי דצריך שלא יהנה משום אדם, וירושלמי זה מצאתיו ביומא פ' אמר להם הממונה סוף הלכה ז' יע"ש, ואחז"ל [ברכות י' ע"ב] הרוצה ליהנות יהנה כאלישע, נמצא דהיה פשוט לר' יוחנן דאלישע לא השתמש בשם כיון שנהנה, ואולי משו"ה בעובדא דשונמית ציוה לגחזי לשום המשענת על הנער [מלכים ב', ד' כ"ט] ואח"כ כשלא הקיץ הנער ע"י גחזי משום שלא היה כדאי, מאי טעמא לא שם הוא המשענת ע"פ הנער אלא הלך אחת הנה ואחת הנה והתפלל?
אלא ע"כ הוא הדבר אשר דברנו, כי המשענת הי' בו סגולות על ידי שמות, והוא שנהנה מבריות לא רצה להשתמש במשענתו, ולפי מה שטעה בגחזי סבר הי' שהוא כדאי וראוי לכך, וכשלא הצליח משלחתו הוצרך אלישע לאחוז אומנתו למיעבד ברחמי, כנ"ל ליישב דברי ר' יוחנן דהגדולות שעשה אלישע ברחמי עביד ובית גדול היינו שמגדלים בו תפלה:

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות