.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תפילהמדוע אנו מוסיפים בפסוקי שופרות במוסף ר"ה – ה' צבאות יגן עליכם כו'?
אנונימי צוות נשאל לפני 3 שנים

שלום לרב

תמיד תמהתי בעת תפילת מוסף של ר"ה שאנחנו אומרים בתוך פסוקי 'שופרות' –

וְנֶאֱמַר: וַה' עֲלֵיהֶם יֵרָאֶה וְיָצָא כַבָּרָק חִצּו, וַאדנָי ה' (קרי אֱלהִים) בַּשּׁופָר יִתְקָע, וְהָלַךְ בְּסַעֲרות תֵּימָן: ה' צְבָאות יָגֵן עֲלֵיהֶם: ה' צְבָאות יָגֵן עֲלֵיכֶם: ה' צְבָאות יָגֵן עָלֵינוּ:

איך קשורים המשפטים האחרונים לשופרות? ומדוע זה נכנס דוקא כאן? ומה השילוש – עליהם, עליכם, עלינו?

אשמח שהרב יאיר עיני!

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

שלום
הגמ' בר"ה לב: נותנת דוגמאות ל'שופרות' של פורענות לעכו"ם, ממה שכתוב "וה' אלקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן" [ה' הולך בסערה להחריב את ארץ תימן – ארצות הדרום]. וממשיכה הגמ' "וכתיב ה' צבאות יגן עליהם" ע"כ. הפסוק הזה הוא המשך לפסוק הקודם: וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תֵּימָן. ה' צְבָאוֹת יָגֵן עֲלֵיהֶם וגו'.
ומבאר שם הטורי אבן שהיות ובפסוק זה לא מבוארת טובה שתצמח לצדיקים מפורענות הרשעים [בשונה משאר הפסוקים שהובאו בעמוד שם], לכן המשיך הפסוק הבא "ה' צבאות יגן עליהם" ששם אכן ממשיך הכתוב את הגנת הצדיקים מכל רע.
לעומת זאת הרש"ש מבאר שהתוספת הזו בגמ' באה להוכיח, שהתקיעה בפסוק הקודם היא אכן פורענות ורעה, מכך שבפסוק הבא אחריו מוזכר שישראל הוזקקו להגנה – 'ה' צבאות יגן עליכם' בע"כ שהוא פסוק של פורענות. [רק שלפ"ז א"צ להזכירו במוסף, שאינו רק הוכחה בגמ' שאכן מדובר בפסוק פורענות, ומדוע להביאו?].
ומה שאנו מוסיפים ה' צבאות יגן עליהם, ה' צבאות יגן עליכם כו' יגן עלינו – 
כתב האבודרהם – "תקנו לאמרו כאן ומתוך שתקנו לבקש רחמים על העם השוכנים בשאר הארצות תקנו גם כן לבקש רחמים על הקהל. ואומר ה' צבאות יגן עליכם ואחר כך מכניס ש"צ עצמו בכלל הרחמים ואומר ה' צבאות יגן עלינו". עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
יוסף נענה לפני 2 שנים

שמחתי על הביאור, יש להעיר כי הרמב"ם בהביאו פסוקי שופרות אינו מביא את ההמשך ה"צ יגן עליהם, ומאידך בסדר התפילה כן מביאו וצ"ב.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

אכן, כיון שאין זה מעיקר פסוקי שופרות, שאין מוזכר בו שופר, אך בכ"ז יש להזכירו, לכן בסדר התפילה הביאו הרמב"ם.
[בנוגע לשאלות נוספות – יש לשאול בפוסט נפרד, או בפוסטים הקשורים לענין – על הפרשה – בפוסט העוסק באותה פרשה וכעזה"ד].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות