.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע באו המלאכים לבשר לאברהם בפעם השנייה ?
יהודה נשאל לפני 7 שנים

שלום לרב בועז שליט"א

לאחר שהקב"ה בישר לאברהם שעתיד לצאת ממנו בן, ואף אמר לו שיקרא את שמו יצחק, מדוע יש צורך שיגיעו המלאכים ויבשרו זאת לאברהם?
האם הם הוסיפו משהו בדבריהם?.. [אולי באו רק לבשר את הזמן?]

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
לא ניתן לומר שהמלאכים רק באו לבשר את הזמן, היות והקב"ה בעצמו אמר לאברהם [בראשית יז- כא] "ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת":
והמסתבר הוא שהקב"ה הודיע את הנבואה לאברהם, וכעת שלח את המלאכים שיבואו ויודיעו זאת לשרה, שהיתה גדולה מאברהם בנבואה,
וזה מוכח ממה שאנו רואים שלפני הבשורה הם שואלים "איה שרה אשתך", ורק אח"כ הם אומרים "שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו":

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות