השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמדוע בזמן חז"ל לא נישאה הארוסה מיד?
דורון נשאל לפני 3 שנים

שלום כבוד הרב,
מדוע ארוסה מדין תורה כשהיא מתארסת נשארת אצל אצת אביה י"ב חודש ולא נשאת מיד?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 שנים

לדורון שלום
על פי דין תורה הארוסה [אשה שבעלה קידשה 'הרי את מקודשת כו" ועדיין לא נשא אותה לאשה בחופה] הייתה נשארת בבית אביה עד שבעלה כונסה לחופה. זה לא חייב להיות י"ב חודש. פרק הזמן הזה נועד כדי שתכין תכשיטיה ותתכונן לחופה.
בתקופה מאוחרת יותר ראו שהדבר מביא לתקלות היות ואינה תחת יד בעלה ויש חשש של קלקול ודינה בסקילה, וכן פעמים שהיה מתגרש ממנה בעודה ארוסה והיה הדבר גורם לכך ש'מניותיה' ירדו בשוק הנישואין, שהיא כעת בסטטוס של 'גרושה', ולכן תיקנו שאת הקידושין ואת הנישואין עורכים בבת אחת תחת החופה.
אגב, מה שחז"ל אומרים במשנה במסכת כתובות [פרק ה מ"ב]: "נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה כו'" אינו נוגע לענייננו, תוכל לשמוע בענין בשיעורינו למשניות כאן.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 14 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128