שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמדוע בזמן חז"ל לא נישאה הארוסה מיד?
Avatarדורון נשאל לפני 8 חודשים

שלום כבוד הרב,
מדוע ארוסה מדין תורה כשהיא מתארסת נשארת אצל אצת אביה י"ב חודש ולא נשאת מיד?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 8 חודשים

לדורון שלום
על פי דין תורה הארוסה [אשה שבעלה קידשה 'הרי את מקודשת כו" ועדיין לא נשא אותה לאשה בחופה] הייתה נשארת בבית אביה עד שבעלה כונסה לחופה. זה לא חייב להיות י"ב חודש. פרק הזמן הזה נועד כדי שתכין תכשיטיה ותתכונן לחופה.
בתקופה מאוחרת יותר ראו שהדבר מביא לתקלות היות ואינה תחת יד בעלה ויש חשש של קלקול ודינה בסקילה, וכן פעמים שהיה מתגרש ממנה בעודה ארוסה והיה הדבר גורם לכך ש'מניותיה' ירדו בשוק הנישואין, שהיא כעת בסטטוס של 'גרושה', ולכן תיקנו שאת הקידושין ואת הנישואין עורכים בבת אחת תחת החופה.
אגב, מה שחז"ל אומרים במשנה במסכת כתובות [פרק ה מ"ב]: "נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה כו'" אינו נוגע לענייננו, תוכל לשמוע בענין בשיעורינו למשניות כאן.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

15 + 17 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב