.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע ה' מבשר על הולדת יצחק – פעמיים?
עידן נשאל לפני 6 שנים

בס"ד שלום לרב!
מדוע יש פעמיים בשורה על הולדת יצחק גם בסוף פרשת לך לך וגם בתחילת פרשת וירא?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לעידן שלום
התשובה הפשוטה העולה לענ"ד היא שבסוף פ' לך לך הבשורה הייתה לאברהם. לא מובא גם שאברהם מסר זאת לשרה. [יתכן שהיות ואברהם לא צווה באופן מפורש לומר זאת לשרה, הוא לא אמר זאת, שכל שאינו ב"אמור" הרי הוא ב"בל תאמר"]. וכעת באו המלאכים לבשר את שרה.
וזה מדויק גם כן בכל הלשונות שהובאו בחז"ל ובמפרשים שביאת המלאכים "לבשר את שרה" ולא אמרו "לבשר את אברהם ושרה".
וכן אנו רואים שלפני הבשורה הם שואלים "איה שרה אשתך", היות ועיקר ביאתם היא לבשרה.
וראיתי בספר 'רביד יוסף' [טמפלר, על הפרשה] שעונה על השאלה הזאת שכל אמירה שנשנתה פעמיים כמוה כשבועה, ולכן רצה שלא יהיה פקפוק בדבר ונשבע על זה.

ובענין הבשורה הקודמת – והטעם שלא בישר אברהם זאת לשרה – עי' רמב"ן [בראשית פרק יח פסוק טו] שהתקשה בזה והשיב:

"וראוי שנאמר עוד כי אברהם לא גילה לה הנאמר לו מתחילה (לעיל יז יט) אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אולי המתין עד שלוח השם אליה הבשורה ביום מחר, כי ידע כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (עמוס ג ז). או מרוב זריזותו במצות היה טרוד במילתו ומילת עם רב אשר בביתו, ואחר כן בחולשתו ישב לו פתח האהל, והמלאכים באו טרם שהגיד לה דבר":

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות