שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמדוע ירמיה נענש בגלל חטא רחב?
Avatarעידן נשאל לפני 5 חודשים

בס"ד
שלום לרב בועז!
בביאור חז"ל שהביא הרב בעניין למה נענש ירמיה כשסחבו אותו עם חבלים, אמר הרב שבא לתקן חטא רחב שהיה מזרעה שמשכה את המרגלים בחבלים.
אבל ידוע שהקב"ה פוקד עוון אבות על בנים רק בעושה מעשה אביו?
ובכלל מדוע כל הזמן נתייסר ירמיה? האם היה גלגול או משהו כזה?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 5 חודשים

לעידן שלום
א. ענין דקדוק הדין עם ירמיה מלמדנו עד כמה אדם צריך לדקדק במעשיו, שהרי עברו כשמונה מאות שנה ממעשיה ועד מעשה ירמיה.
בנוגע לסיבה שהוא נענש על כך – יתכן לומר מפני שהוא היה נביא בזכותה, כמשאחז"ל שזכתה ויצאו ממנה נביאים [כמובא בילקו"ש יהושע ט], לכן גם שילם את המחיר על המעשה שלה.
ב. בנוגע לגלגולו של ירמיהו – הוא היה גלגול של שלמה המלך ע"ה, ומי שבנה את בהמ"ק ראה בחורבנו.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

20 + 10 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב