שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמדוע ירמיה נענש בגלל חטא רחב?
Avatarעידן asked 2 חודשים ago

בס"ד
שלום לרב בועז!
בביאור חז"ל שהביא הרב בעניין למה נענש ירמיה כשסחבו אותו עם חבלים, אמר הרב שבא לתקן חטא רחב שהיה מזרעה שמשכה את המרגלים בחבלים.
אבל ידוע שהקב"ה פוקד עוון אבות על בנים רק בעושה מעשה אביו?
ובכלל מדוע כל הזמן נתייסר ירמיה? האם היה גלגול או משהו כזה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 חודשים ago

לעידן שלום
א. ענין דקדוק הדין עם ירמיה מלמדנו עד כמה אדם צריך לדקדק במעשיו, שהרי עברו כשמונה מאות שנה ממעשיה ועד מעשה ירמיה.
בנוגע לסיבה שהוא נענש על כך – יתכן לומר מפני שהוא היה נביא בזכותה, כמשאחז"ל שזכתה ויצאו ממנה נביאים [כמובא בילקו"ש יהושע ט], לכן גם שילם את המחיר על המעשה שלה.
ב. בנוגע לגלגולו של ירמיהו – הוא היה גלגול של שלמה המלך ע"ה, ומי שבנה את בהמ"ק ראה בחורבנו.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 12 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב