.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמדוע כותבים "יששכר" וקוראים "ישכר"??
איל נשאל לפני 8 שנים

יש דבר משונה בשם יששכר, שהוא נכתב בשני שיני"ם, אך קוראים אותו בשי"ן אחת. רציתי לדעת מה הסיבה לזה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום

נקדים ונאמר שישנה מחלוקת הקדמונים – בין "בן אשר" לבין "בן נפתלי" האם קוראים בשתי שיני"ם או בשי"ן אחת. הקריאה המקובלת היום כמעט אצל כולם כבן אשר – בשי"ן אחת, כשהשי"ן השניה לא נהגית כלל.
הראב"ע והרד"ק [דה"י א- טו- כד] כתב "בעבור שני שיני"ם חסרו מן המבטא, כמו "מחצצרים" שיקרא "מחצרים"" בצ' אחת.
בספר אוצר כל מנהגי ישורון [יש מביאים זאת בשם החת"ס] כתב שיששכר נכתב בשני שיני"ם היות ונקרא על שם שני דברים, א. שכר שכרתיך תחת דודאי בני, ב. נתן אלקים שכרי. ומפני שאין כבוד בענין הראשון [בזיון הצדקת רחל במשכב הצדיק. כ"כ בספר דבר אברהם טכורק], קוראים רק את הש' השניה.
החת"ס [דרשות לחנוכה דף סח] מבאר ע"ד הרמז, יששכר בגימטריה תת"ל, שזה הזמן שהיו קיימים שני בתי המקדש. ת"י, ות"ך. אולם בבית שני היה חושך שלש מאות שנה, היות ומלכות חשמונאי הייתה רק מאה שנה, וכדי לרמוז זאת מעלימים את האות ש' הרומזת לשלש מאות שנה הללו.
השפת אמת כתב שהשם הוא ישכר, אך נכתב בתורה בשני שיני"ם היות והוא מרמז לכך שיש שכר כפול ליששכר – אחד לעצמו ואחד לזבולון התומך בו.
הרב חיד"א ז״ל [במדב״ק נדע ד"] דבפרשת ויגש כתיב "ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן" ובפרשת פנחס נאמר "ישוב ושמרון"" ופרש״י שם ישוב זה יוב.
וביאר הרב ש-יוב בא אל יששכר אביו ואמר לו למה נתת לי שם יוב שהוא שם של עבודה זרה שהיתה בזמנם? ואמר לו אביו אתן לך אות אחת משמי, וקראו ישוב ולפיכך נקרא ישכר רק בשי״ן אחת.
ובס' באר אברהם ביאר על פי המשנה באבות "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל וכו׳ אם אתה עושה כן אשריך בעוה״ז וטוב לך בעוה"ב" נמצא שישכר יש לו שכר בב' עולמות, ובשניהם מקבל שכר, ועל זה רמז ב' אותיות שי"ן, ושי״ן מלשון שכר, אולם הוא נקרא רק בשי״ן אחת כיון שהעולם רואה רק את השכר לעוה״ב של לומד התורה, ואילו את השכר והמתיקות בעוה״ז רק הוא מרגיש.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

16 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות