.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע לאחר שהאדמה חטאה – נאמר 'כי טוב'?
עידן נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב!
בפרשת בראשית כתוב תדשא הארץ דשא עץ פרי עושה פרי למינו ויהי כן. הפלא העצום שלפי הכתוב לא היה כן כי האדמה עשתה עץ עושה פרי ולא עץ פרי!
שאלה שניה למה נאמר כי טוב ביום שהאדמה הפירה את הציווי של הקב"ה?
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לעידן שלום
שאלותיך מצוינות, וכבר עסקו בהן המפרשים.

בנוגע לשאלה הראשונה – התשובה פשוטה, כיוון שהאדמה מילאה בשלימות את ציווי ה', למעט ה'עץ פרי', ניתן לומר 'ויהי כן', שבאופן הכללי נתקיים ציווי ה'.

אך בנוגע לשאלה השניה – אכן הקושי כאן גדול – כיצד ניתן לומר כי טוב על דבר שנוגד את רצון ה'?

נאמרו כמה תירוצים בספרים – אקצר בהם.

א. חטא האדמה היה לשם שמים, כיון שצריך האדם שתהיה בו נטיה לחטא, והנה טוב מאד זה היצה"ר, שכך יוכל להתגבר ולעבוד בוראו, רק שהשי"ת לא רצה לבוראו עם רע, שה' הוא שלימות הטוב, ולכן האדמה חטאה ונפגמה וממילא לאחמ"כ כשייברא האדם ייברא מחומר פגום שיביאנו לידי חטא – אכילה מעה"ד, ועי"ז ייכנס בו היצה"ר, והיצה"ר הוא "טוב מאד" כדרשת חז"ל, ולכן כאן נאמר 'וירא אלוקים כי טוב'. [הרב ניסים דיין בספר יערי ודבשי עה"ת].

ב. אדה"ר קודם החטא היה בדרגה גבוהה כל כך שכל אשר נגע בו או דרך עליו – נתקדש. ולכן לא היה משמעות לפגם האדמה מפני שהאדם בקדושתו ישלים החסרון וייעלה ניצוצי הקדושה גם מהעץ. ולכן נאמר ויהי כן, כי טוב. אולם לאחר החטא אין בכוחו להעלות ניצוצי הקדושה מהעץ אלא רק מהפרי, ולכן כעת נתעורר חטא האדמה ולכן כעת דוקא 'ואפקוד עונה עליה', שכעת נעשה זה עוון למפרע. [אמרי יהודה רוזנר].
ע"ע בספר בית יצחק ויינברג, דרישות שבת בורנשטיין ועוד.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות