השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדוע לא נאסר לקרוא בתורה בשבת שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים?
אנונימי נשאל לפני 7 שנים

במסכת מגילה [דף ד:] "אין הכל בקיאין במקרא מגילה גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים, והיינו טעמא דשופר, והיינו טעמא דלולב".
מה שהוקשה לי הוא מדוע חכמים לא אסרו על קריאת התורה בשבת, שמא יעבירנו לספר תורה ארבע אמות ברשות הרבים, ללכת אל בקי שילמדנו לקראה?
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 11 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128