.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדוע צריך לאחוז את הבשמים בשמאל בעת ברכת היין?
עידן נשאל לפני שנה 1

בס"ד
שלום לרב
רצינו לשאול בנוגע לברייתא במסכת ברכות מג:
תָּנוּ רַבָּנַן הֵבִיאוּ לִפְנֵיהֶם שֶׁמֶן וְיַיִן בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים אוֹחֵז הַשֶּׁמֶן בִּימִינוֹ וְאֶת הַיַּיִן בִּשְׂמֹאלוֹ מְבָרֵךְ עַל הַשֶּׁמֶן וְחוֹזֵר וּמְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן
בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים אוֹחֵז אֶת הַיַּיִן בִּימִינוֹ וְאֶת הַשֶּׁמֶן בִּשְׂמֹאלוֹ מְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן וְחוֹזֵר וּמְבָרֵךְ עַל הַשֶּׁמֶן.

לא ברור לנו מדוע צריך לאחוז ביד שמאל את הדבר שכרגע איננו מברכים עליו?
אדם שרוצה לאכול משבעת המינים ולאכול גם בוטנים, לא אמור לאחוז ביד ימין את שבעת המינים כי הוא קודם לבוטן, ואת הבוטן בשמאל.
הוא מברך את הברכה שאמור להקדימה (דהיינו על היין / שמן או שבעת המינים) ואח"כ נוטל את הדבר שמברכים עליו ביד ימין.
בברכה,
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעידן שלום
שאלות כאלה עדיף לשאול בפוסט של הגמרא – מסכת ברכות, בהערות למטה.
בכל אופן אענה בס"ד.
ישנם שני מהלכים בהבנת הסוגיה.
יש הלומדים שהסוגיה עוסקת בהבדלה, שצריך לברך על היין בפה"ג ואח"כ על הבשמים.
וכן פסק בשו"ע [אורח חיים הלכות שבת סימן רצו ס"ו]ואוחז היין בימין וההדס בשמאל ומברך על היין, ושוב נוטל ההדס בימין והיין בשמאל ומברך על ההדס, ומחזיר היין לימינו. עכ"ל.
ובטעם הדבר כתבו החיי אדם והמשנ"ב ובשעה"צ משום שכל הברכות של ההבדלה מצוה לסודרן על הכוס, ולכן אף בשעה שמריח הבשמים יש לו לאחוז הכוס עדיין ביד שמאל.
אולם יש הלומדים את הסוגיה ביין ובשמים שבאים אחר הסעודה, וכך שיטת רש"י.
לפי זה באמת טעון ביאור – מדוע יש לו לאחוז את השמן בשמאלו בעת שהיין בימינו?
ואכן בטור [ס"ס ריב] השמיט ענין האחיזה של השמן בשמאל, אלא כתב אוחז היין בימינו ומברך עליו, ואח"כ נוטל השמן בימינו ומברך עליו. וכ"כ בכלבו, ובארחות חיים לרא"ה מלוניל.
ב'דרישה' [על הטור שם] כתב ליישב, שאת הסוגיה ניתן לבאר שמדובר כשהביאו לו את שניהם יחד, ולא היה לו מקום להניחן, ולכן אמרה הגמ' שיאחז השמן בשמאלו, ולא מן הדין.
ובפרט שמדובר אחר הסעודה, ודרכם היה לסלק השלחן, ולא היה לו היכן להניחן.
ולכן למעשה הפוסקים השמיטו דין זה כיון שבזמננו לא נהגו בסילוק שלחן. [ע"ע דברות מרדכי שפירא סי' א' עמ' רל"ה שהאריך בביאור הסוגיא].
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות