.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע רש"י בחומש מפרש שראובן הפסיד הכהונה והמלוכה ולא מפרש שהפסיד גם הבכורה?
טל נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב
בבראשית מט ג, רש"י מציין שראובן הפסיד שתי מעלות, כהונה ומלכות.  ואילו במדרש מובא שהפסיד גם את הבכורה בנוסף למה שציין רש"י.
מה הביאור בזה בבקשה?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לטל שלום
א. אפשר לומר שרש"י לא הוצרך לדבר על הבכורה, היות וכבר הוזכרה במפורש בפסוק. ואכן גם בגמי בבא בתרא (קכג.) כתב רש״י: "לולא חטא ראובן לא היה יעקב אבינו לוקח בכורתו של ראובן ומעבירה ליוסף. ע״ש. הרי לנו שגם רש"י מודה שהבכורה הועברה אף היא.
ואכן, לכאורה לא ניתן לחלוק על כך, שהרי כך אמר במפורש בפסוק בדברי הימים (א פרק ה פס' א) וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכֽוֹר־יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכוֹר וּֽבְחַלְּלוֹ יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתוֹ לִבְנֵי יוֹסֵף בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָֽה:

אולם מצאתי שנחלקו במדרש (בר״ר פב,יא) בביאור הפסוק הזה:

ר׳ לוי ור׳ סימון, חד מנהון אמר, לא לראובן להתייחס [אלא ליוסף] שה״ולא להתייחס לבכורה" קאי על ראובן האמור ברישא].

ואוחרנא אמר, אין מייחסין ליוסף, אלא לראובן״ (- שעל יוסף הוא שנאמר: ״ולא להתייחס לבכורה״).

ב. כתב בספר 'בן במלך' ליישב דעת רש״י שלא הוצרך יעקב לפרש את חלק הבכורה, מכיון שכבר העביר את הבכורה ליוסף לפני שאסף את בניו, כמו
שכתוב – ׳ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך (מח, כב), ולכן ציין עתה רק את הכהונה והמלכות.
ג. בספר ביאורי החומש [שניאורסון] כתב ליישב שהיות ותוכחת יעקב הייתה על ה"פחז" לכן פרש"י שאיבד את הכהונה והמלכות, אולם את הבכורה איבד על עצם חללו יצועי אביו כמפורש בפסוק. [עש"ע מדוע החלוקה הזו הגיונית].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

0 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות