.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמדוע שם אלקי"ם ושם אדנו"ת מופיעים בלשון רבים?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לכבוד הרב,

שם אלקים הוא שם של רבים – היחיד, הוא אלוה.

גם שם אדנו"ת הוא בלשון רבים, ליחיד אומר 'אתה אדוני' בנ' חרוקה, ולרבים אומר 'אתם אדוני' בנ' פתוחה.

מדוע? והרי הקב"ה – ה' אלקינו ה' אחד, ולא נופל בו ריבוי?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
אכן שאלתך כבר נגעו בה, ואצטט את מה שכתב בספר 'אמור ואמרת' [לר"א כץ]:
"משום שכל שם שיש לו עוד משמעות, כגון שופט או אדונו של העבד, אפשר למצאו בלשון רבים. שכן יש לו כמה משמעויות, אך שם שמיוחד רק להקב״ה כגון שם הוי-ה ושם ש׳די, אין אנו מוצאים אותו בלשון רבים. ושם צבא-ות גם יש לו משמעות נוספת, כגון צבאות ישראל או מלאכי צבאות ולכן גם הוא בלשון רבים.
והסיבה היא ־ כי שם אלוהות משמעו תקיף ובעל היכולת, ושם אדנות הוא אדון ובעל העולם. והנה מידת התקיפות ומדת הבעלות שייכת גם אצל רבים. כמובן לא התקיפות המוחלטת, והבעלות המושלמת, אבל בבחינת מה ממנה, יש למשל לב"ד. וע״כ נקרא הב״ד 'אלהים' ['אשר ירשיעון אלהים' וכד'].
אולם מידת ההוי׳ה ומדת שאמר די לעולם, יש רק בצורה המושלמת. דכשאינה בצורה מושלמת שוב אינה הוי"ה. (אף נברא אינו היה הוה ויהיה, אפילו שיחיה שנים רבות וכן אף נברא אינו מסוגל לומר לבריאה די, זולתי רצונו יתברך) לכן אי אפשר לאמרה בלשון רבים".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 6 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות