.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדיח כלים עם התקן שבת – מותר?
שוהם נשאל לפני 5 שנים

שלום ראיתי שהתחילו לשווק התקן מיוחד לדלת המדיח שמבטל את חיישן הסגירה של הדלת וכך ניתן להשתמש בו בשבת. האישור להתקן ניתן ע״י ״מכון מדעי טכנולוגי להלכה״. האם ניתן להסתמך על המכון הזה ולהפעיל את המדיח בשבת באופן שהתירו? הבנתי שיש האוסרים משום ״אוושא מילתא״ אבל אני לא מבין למה זה שונה ממזגן שמופעל ע״י שעון שבת…
זה האישור:

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לשוהם שלום
דעת הגר"י יוסף שליט"א [אוצר דינים לאשה ולבת פכ"ד עמ' שנח] שהגם שיש לדון בזה מצד עיקר ההלכה, בודאי שמצד ההנהגה אין להורות היתר בזה, דאם כן בואו ונתיר שיפעילו טייפ על ידי שעון שבת, וישמעו שירים בקולות וברקים, ובטל כבוד שבת.
ובפרט שבעניני חשמל יש לנו להחמיר ולחוש ככל האפשר כל שאין עודך הכרח בדבר, וכמו שכתב בחלקת יעקב חלק ג' [הובא בילקוט יוסף שבת א' סימן רנב].
ולכן למעשה יש להורות להמנע מליתן כלים במדיח כלים חשמלי, אף שיפעל רק לאחר מכן על ידי שעון שבת.
עם כל זה יש לסייג את הדברים – 
הרב שם מצד ההלכה דן במדיח ללא התקן שבת, כך שבסגירת הדלת יש בעיה, כפי שכתב שם קודם לכן. לעומת זאת המדיח עם ההתקן פותר לחלוטין את הבעיה הזו.
ואם מצד ההשקפה – 
א. יש לומר שהרב צירף זאת לכך שיש בעיה הלכתית, ולכן הכריע בשל הענין ההשקפתי לאסור. [כך שבמדיח עם ההתקן יהיה נוטה להתיר].
ב. ברגע שהדבר יהיה נפוץ, לא יהיה מקום לאסור בזה, כיון שאין הדבר שונה מאור או מזגן, פלטה או מאוורר הדולקים עם שעון שבת ואין פוצה פה ומצפצף, ובמה שונה המדיח מהם? אלא רק בזה שבמדיח אין הדבר נפוץ ולכן דימה זאת לטייפ וכד'.
גם האור לציון [ח"ב פט"ז י] כתב לאסור בכה"ג במכונת כביסה להפעילה מע"ש שתמשיך בשבת [וה"ה למדיח] מחשש שמא יבוא לעשות איזה פעולה האסורה במכשיר, אלא אם כן מדובר בשעת הדחק כגון לחיילים הנצרכים לבגדים במוצ"ש וכדו'. [וגם כאן צ"ב במה שונה מדיח או מכונת כביסה ממזגן ומאוורר?].
בכל אופן כל הדיון הוא רק בקשר לכלים שהאדם נזקק להם בשבת עצמה, אך לכלים שאינו זקוק להם בשבת לא התיר הילקו"י אפילו לסדרם במדיח כדי לחסוך מעצמו טרחה זו במוצ"ש, כ"ש לא על מנת שיודחו בשבת.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות