.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמהיכן היו עמלקים בתקופת דוד, אם שאול הרג את כולם למעט אחד?
מרדכי נשאל לפני 2 שבועות

שלום הרב

אם עמלק הושמדו ע"י שאול למעט אגג [שהספיק בנתיים לעבר שפחה אחת, שבנה ממנו עדיין קטן כעת], איך יתכן שפחות משנתיים לאחמ"כ אנו מוצאים בשמואל א' פרק ל' שעמלקים רבים תקפו את צקלג?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שבועות

למרדכי שלום 
על שאלתך עמד בספר שיח מרדכי (לרבי פנחס מרדכי הוכרמן שליט־'א), שמיישב שצריך לומר שהעמלקים הללו היו העמלקים שהתחפשו לבהמות בכח מעשה כשפים, שהם חזרו אח"כ להיות אנשים.
הגרח"ק זצ"ל ג"כ נשאל בזה והשיב שהיו קצתם במדינות אחרות.
וכשחזר ונשאל – והרי מחז"ל משתמע שאם היה שאול הורג לאגג היה השם שלם והכסא שלם כו' ולדברי הרב – בכל אופן עדיין נותרו במקומות אחרים? וע"ז השיב – שאם שאול היה הורג לכולם, היו מזמנים לו משמים גם את העמלקים שבמקומות אחרים. [תשובת הגר"ח – א' תשובה רנ"ג – רנ"ד].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 4 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות