שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךמה הביאור בביטוי בשיר השירים "הרועה בשושנים"?
סמדר asked 2 שנים ago

מדוע כתוב בשיר השירים "הרועה בשושנים" הרי יש רועה צאן, אז מה זה לרעות שושנים? ומיהו הרועה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
יש לדעת ששיר השירים נקרא "קדש קדשים" היות וכל הנאמר בו הוא בבחינת משל לחיבור בין הדוד והרעיה – כנסת ישראל והקב"ה.
עם כל זה יש להבין גם את המשל, על מנת להבין את הנמשל כראוי.
רש"י מסביר "הרועה. את צאנו בשושנים במרעה טוב ונוח ויפה"
אין השושנים נרעות כאן, אלא הצאן. השושנים הוא המקום בו הרועה רועה את צאנו, כשהן משמשות כמשל למקום משובח כשושנים.
זה פשט הכתוב. בענין הדרש – השושנה היא סמל לעם ישראל – הן מפאת רכותה – כך ישראל רכין לחזור בתשובה על ידי "שושנים" = ששונים בדברי תורה, – הן בהיותן בגלות כשושנה בין החוחים.
ועל פי הסוד השושנה היא סוד המלכות שהיא אדומה בחינת דין אך יש בה י"ג עלין כי"ג מכילן דרחמי.
ביאורים רבים נאמרו בענין, אך נסתפק בזה.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

4 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב