.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמה הגדר של ניחוש?
erezoz1 נשאל לפני 8 שנים

ראיתי שכתוב בהלכה שאם נפל הפת מידו אסור להגיד שזה סימן שיום זה לא יהיה טוב… וכן אסור לומר שלא ילך בדרך זו… בגלל סימן מסוים שראה.
מצד שני מופיע בגמ' כמה מקרים שחכמים נמנעו בעקבות סימן שראו – כגון שלא הייתה הספינה מוכנה לקראתם כשבאו להפליג והבינו שבאותו היום לא יצליחו וכד', ומדוע לא חששו לניחוש?

וכן שמעתי סיפורים על גדולי ישראל שכאשר הייתה להם מניעה כל שהיא 3 פעמים אז הבינו שמהשמים מונעים אותם…
אם הייתה מניעה 3 פעמים זה לא בגדר ניחוש?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
הר״ן כתב יסוד גדול, והוא דאיסור לא תנחשו הוא שתולה את דבריו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא בהם תועלת לדבר או נזק, כגון פתו נפל מידו וצבי הפסיק לו בדרך, אבל הלוקח סימנים בדבר שהסברא נודעת שהן מורים תועלת הדבר או נזקו אין זה נחש, שכל עסקי העולם כך הם שהרי האומר שאם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו אצא לדרך אין זה נחש אלא מנהגו של עולם.
ובזה מבאר את שעשה אליעזר עבד אברהם [שאמר הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וגו' אותה הוכחת לאדוני ליצחק] ויונתן בן שאול [(שמואל א פרק יד – י) וְאִם כֹּה יֹאמְרוּ עֲלוּ עָלֵינוּ וְעָלִינוּ כִּי נְתָנָם ה' בְּיָדֵנוּ וְזֶה לָּנוּ הָאוֹת וגו'] בדוגמאות מעין אלו תלו מעשיהם, שאליעזר ידע שיצחק ישא אשה ההוגנת לו וזה הסימן שלקח שיראה שהיא שלימה במידותיה, וכן יונתן בן שאול, שהיו הוא ונושא כליו בלבד, לקח הסימן לעצמו
שאם יאמרו "עלו אלינו" היינו שהם יראים ממארב ובזה סמך על גבורתו שהוא ונושא כליו יפגעו בהם, ואם יאמרו "דומו עד הגיענו אליכם" היינו שאינם מפחדים, לא יכניס את עצמו לסכנה.
נמצא איפוא לדברי הר"ן שהאיסור הוא רק אם סומכים על הניחוש, ובדבר שאינו מסתבר ואין קשר הגיוני בינו לתוצאה. אך אם אינו סומך על הניחוש והוא רק כסימן, ויש קשר הגיוני בינו לתוצאה – אין זה ניחוש. ומעי"ז במהרש"א [חולין צה:] שכתב שניחוש נקרא רק אם אומר את ב' הצדדים, כדוגמת יונתן וגם רק אם סומך על זה.

בנוגע לשאלתך על גדולי ישראל שלא פעלו בענין מסוים לאחר ג' פעמים שלא הצליחו, זה אינו דומה כלל לניחוש, ששם הטעם הוא משום ריבוי ההשתדלות במקום שמשמים מונעים אותך – שזה הוא דבר פגום ומבטא חוסר אמונה, ולכן ראו בכך רמז לחדול.
לסיכום – קולמוסים רבים נשתברו בנושא זה איסור ניחוש, ואוכל להפנות אותך למאמר של הרב דוד ולנשטיין [קונטרס 'אוצרות ירושלים' כרך יא עמ' שעה], ולספר אמרי יושר [(גריינימן) חולין צ"ה: עמ' סט] שהאריכו בשיטות שנאמרו בענין.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 8 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות