.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה המליצה בביטוי "ארשו"ת החיים" "באתי אל האר"ש" ודומיו?
עידן נשאל לפני 6 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
בערך סוד בפלא יועץ הוא כותב שם "בארש ארשות החיים" ולא זכיתי להבין מדוע הוא שינה את את לשון הפס' (בארץ ארצות החיים).
להלן הקטע המדובר- ואמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט באר"ש ארשו"ת החיים ספרי המקבלים המפרשים כונת התפלות וברכות ומצוות על פי הסוד, כי אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזכרו, כי הם דברים העומדים ברומו של עולם, עמק עמק וגבה מעל גבה, אשרי ילוד אשה הבונה בשמים עליותיו, ולא יהא עובד בתפלתו לקבל פרס, רק יכון לתקן הדברים בשרשן לדעת קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו לכונן עלינו:
בברכה
עידן

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

לעידן שלום
הפיכת המילה "ארץ" "ארצות" ודומיהן לביטוי מליצי "אר"ש" "ארשו"ת" מוכר ידוע ומפורסם אצל חכמי ספרד. [הגרשיים רק מסמלות מליצה כידוע, ולא ר"ת].
רבים מגדולי ספרד הרגילים בביטויים מליציים מבוססי פסוקים, משתמשים בו – "ארשות החיים" או "ארש החיים" וכד'.
ואתן כמה דוגמאות –
הרב שלום הדאיה זלה"ה כותב – "אשר אור תורתם הופיע על האר'ש והררי ציון, ומלאה האר'ש מכבודם"… להוסיף עוד ידו ליכנס בארשו"ת החיים".
כמו כן ידוע הספר המוכר בשם "ארשות החיים" לרב עטיה, וספרים נוספים "זמרת האר"ש", "אר"ש רבה", "לוח אר"ש" ליעב"ץ ועוד.
כמו כן מובא בהקדמת הראשון לציון "הנך אינשי דסגי בעלילותא.. ע"מ לקנטר.. להם לבדם נתנה האר"ש ארשות החיים מר במיליה…"
ובשו"ת חיים ביד סימן סט – "ויהיו דברי נשמעים כי תכף קיבלם בסבר פנים יפות ועמד וימודד ארש בארשות החיים ארש זבת חלב ודבש…
ובשו"ת ישמח לבב חלק יורה דעה סימן כד – לכן באתי אל הארש בארשות החיים להודיע חומר איסורו לרבים. "והנה ארש"ו אר"ש ברזל" מליצה עה"פ ערשו ערש ברזל. וכהנה רבות.
המשמעות של הביטוי הזה הוא 'דיבור' – כמובא בתהלים פרק כא פסוק ג: תַּאֲוַ֣ת לִ֭בּוֹ נָתַ֣תָּה לּ֑וֹ וַאֲרֶ֥שֶׁת שְׂ֝פָתָ֗יו בַּל־מָנַ֥עְתָּ סֶּֽלָה: ששם משמעותו בטוי ואמירה. 
וכשרוצים לומר על מאן דהו שדיבורו חזק או קשה – אומרים "ארש"ו אר"ש ברזל", וכשרוצים לומר שיעיין האדם בדברי הספה"ק אומרים ש"ישוט באר"ש, ארשו"ת החיים" [מבוסס על שני פסוקים – "משוט בארץ ומהתהלך בה" והפסוק "בארצות החיים"] וזה הביטוי שראית בדברי הפלא יועץ.
וכך כותב הגרי"ח סופר שליט"א [מקבציאל ח' לד עמ' תקכט]:
מליצה ידועה ומפורסמת מאוד אצל רבני בני ספרד לשנות תיבת ארץ הכתובה בפסוקים לאר"ש והיינו לשון דיבור והדוגמאות בזה רבו מספור וכן גם כאן שבמקרא בספר דברים ב"ו ג' כתוב באתי אל הארץ ומהרש"א אלפנדרי ז"ל כתב באתי אל האר"ש מלשון שבא כעת לדבר ולומר …וזה מפורסם …הגרשיים באים לציין ולומר שיש כאן מליצה בלשון נופל על לשון קלמבור בלע"ז כמנהג חכמי ספרד וזה ברור. עכ"ל.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 12 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות