.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמה המקור לכך שמי שמקיים מצוה בשותפות – נחשב כאילו כל אחד קיים את כל המצוה לבדו?
אורי נשאל לפני 2 שנים

שמעתי בשם ה"שדי חמד" שכמה אנשים שעשו מצוה בשותפות נחשב לכל אחד כאילו קיים את כל המצוה (כגון קריאת תהלים המחולק) האם זה נכון? וא"כ היכן זה כתוב בשדי חמד?

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

"טרם אענה – והם יקראו"…
הרב אורי הספיק למצוא את המקור ולשלוח אלי – והריני לצטט:
 שדי חמד מערכת המ' כלל קצח:

"ומצווה שעושין אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדה.
ומטעם זה נוהגים כל בני ישראל לעשות חברת ש"ס ומחלקים את הש"ס בין כמה בני אדם, שכל אחד שיקח מסכת אחרת, ועושין סיום פעת אחת בשנה. ושורת הדין נותנת שיטול על אחד שכר טוב כאילו למד כל הש"ס כולה.
וכמו מה שנוהגים שעושים החברה לכתוב ספר תורה בשותפות הדין נותן שכל אחד יקבל שכר כאילו כתב כל הספר תורה לעצמו כו'". עכ"ל.
ונוסיף ונאמר – שכן כתב החפץ חיים [אהבת חסד פרק טז] שאם הרבה אנשים משתתפים יחד כדי ליתן הלואה לעני נראה פשוט שהקב"ה יחשב לכל אחד כאלו הוא לבדו הי' הגומל חסד כיון שבלאו הכי במיעוט המעות שלו לא הי' העני יכול להשיג המבוקש שלו.

 

Print Friendly, PDF & Email
yefet נענה לפני 2 שנים

שלום לכבוד הרב שליט"א,
האם אפשר לחלק ולומר שמה שאמר החפץ חיים לא דומה לדברי השד"ח?
שכן בעני, יש מצווה שהוא יקבל מעות, וללא המעות שלי לא הייתה מתקיימת המצווה הזו.
מה שאין כן בלסיים את הש"ס או תהלים, שיש חיוב  לי  בעצמי לסיים [אם נאמר שיש חיוב כזה לסיים תהלים], ולא שיילמד הש"ס או ייגמר התהלים?
ופה באמת לא נגמר שום דבר על ידי. מה שאין כן בעני, שכן נגמר העניין עצמו, שהוא שיהיה לו את הסך הנצרך לו.

מחילה אם לא הסברתי עצמי נכון

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

ליפת שלום
העקרון הוא אחד. רבים המקיימים חלקי מצווה ביחד – נחשב לכולם כאילו קיימו את כל המצוה.
כך כשרבים למדו ש"ס יחד, וכך כשנתננו צדקה יחד. אם בש"ס שאין חובה לסיים סך מסויים, אלא ללמוד תורה, וכן בתהילים – נחשב שקיים כל אחד את כל המצוה ולמד כל הש"ס וסיים כל התהילים, כל שכן במצות צדקה שנאמר 'די מחסורו אשר יחסר לו' וצריך להשלים כל חסרונו – שייחשב כאילו הושלם על ידו, כיון שמבלעדיו לא ניתן היה להשלים החסרון.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 3 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות