.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: דקדוקמה הפירוש בקינה לט' באב – 'ר' יהודה בן בבא מסלסל תעודה'?
אנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

בקינה שבני תימן נוהגים לומר בט' באב מופיע המשפט – בחו כטביחת איל וצוה לשקול בשרו במאזנים  ישיש וזקן בלונכיות דקרו, את רבי יהודה בן בבא מסלסל תעודה":

לא הבנתי מה הפירוש 'מסלסל תעודה'?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

הביטוי 'מסלסל תעודה' – עד כמה שידי מגעת – לא מופיע עוד בשום מקום אחר בחז"ל או בקינות – למעט קינה זו.
יש כאן שתי מילים שכל אחת מהן מבוארת מצד עצמה, ובצירופם נבין את הביטוי השלם.
מסלסל – מובא מן הפסוק במשלי [ד-ח] 'סלסלה ותרוממך' – ופרש"י – סלסלה – חפשה היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות (ירמיה ו) החוזר והולך בכרם ומשיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל בשערו: וכן פרש"י בפרקי אבות מבאר על הפוך בה כו' סלסלה ותרוממך – 'שבכל שעה תמצא בה חידושים וטעמים'. כמו אדם המסלסל בשערו ומהפך בו, כך יש להפך בדברי תורה ולעיין בהם ומתוך כך למצוא בהם חידושים ורמזים והלכות.
תעודה – משמעותו תורה, כמ"ש [ישעיהו פרק ח-כ] לְתוֹרָ֖ה וְלִתְעוּדָ֑ה אִם־לֹ֤א יֹֽאמְרוּ֙ כַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֵֽין־ל֖וֹ שָֽׁחַר: ופירש במצודת ציון – ולתעודה – כן נקראה התורה עם שאמר לתורה, אמר גם לתעודה וכן אדמת עפר (דניאל יב) והדומים: עכ"ל.
ואם נחבר את שני הדברים:
מסלסל תעודה פירושו – מדקדק ומהפך בטעמי התורה להבינם ולדרשם.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 17 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות