.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תפילהמה הפירוש מקבלי "דת יומיים"?
אנונימי צוות נשאל לפני 10 חודשים

שלום לרב

אמרנו בקינות בט' באב "קבלוה מקבלי דת יומיים" אצל האשכנזים אומרים [ביוהכ"פ] "משעשעי דת יומיים".

תמהתי מה זה "דת יומיים"? את התורה קיבלנו ביום אחד ולא ביומיים?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

שלום
"דת יומיים" הכוונה לתורה הקדושה, שקדמה אלפיים שנה לבריאת העולם, שהם שני ימים של הקב"ה, כמו שכתוב כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור וג'.
המקור לדברים הוא במדרש שיר השירים רבה [פרשה ה א יא] "ראשו כתם פז, ראשו זו התורה, שנא' (משלי ח') ה' קנני ראשית דרכו, ר' חוניא בשם ריש לקיש שני אלפים שנה קדמה התורה לברייתו של עולם מה טעם (משלי ח') ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום, ויומו של הקדוש ב"ה אלף שנים שנא' (תהלים צ') כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור".

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

1 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות