השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהמה יותר חשוב תפילה או תורה?
Avatarעידן נשאל לפני שנה 1

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
נהנים מאד מהשיעורים הנפלאים של הרב! שה' יתן לרב כח להמשיך כך.
באחד השיעורים באמונה וביטחון, הרב אמר שהתורה יותר חשובה מתפילה כי האדם מניח חיי עולם שזה התורה ועוסק בחיי שעה.
השאלה היא איך זה מסתדר עם הסיפור של הרב על ר' עקיבא איגר כמדומני שהתפלל באריכות וכשסיים אמר לו מישהו שהרב הפסיד. כי אותו אדם סיים מהר את התפילה והספיק ללמוד דף גמרא.
ר'  עקיבא איגר ענה לו שמי שמתפלל מאריך ימים כך שיוכל להספיק את מה שאותו אדם חשב שהספיק על חשבון התפילה.
כך גם על התבודדות (אני מדבר אפילו בבית או ברכב כאדם המפרש שיחו עם קונו) כמה היא צריכה להיות (אם בכלל) על חשבון לימוד?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לעידן שלום
אין סתירה בין השניים.
תורה חשובה מתפילה, ולכן רשב"י וחביריו פטורים מתפילה היות ותורתם אומנותם, אולם מי שלא אוחז בדרגתם, וזה בעצם כל שאר העולם – חייבים בתפילה הגם שמעלתה פחותה משל תורה, היות ו"זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד".
דומה הדבר שאדם ישאל מה נחוץ ביותר לרכב? ונשיב לו – דלק. ויחזור וישאל – האם רכב יכול ליסוע בלא שמן? ובודאי שהתשובה היא לא, הגם שדלק חשוב מהכל, והוא הבסיס ההכרחי לתנועתו.
כך להבדיל – התורה היא העיקר, אך התפילה הכרחית ולא ניתן לוותר עליה.
בנוגע ליחס בין התבודדות – שיחה עם קונו – לבין לימוד, אין לנו מדדים מדוייקים, אבל צריך שהאדם יקדיש מירב עיתותיו ללימוד התורה, אך לא יניח ידו מלימוד המוסר והתבודדות ושיחה עם ה'.
המקובל בעולם הישיבות הוא שהאדם יקדיש כמחצית השעה ביום ללימוד המוסר.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

5 + 19 =

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading